Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa ,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

AS "Air Baltic Corporation"

juridiskā adrese: Starptautiskā Lidosta Rīga, Tehnikas iela 3,Mārupes novads, Latvija, LV-1053

www.airbaltic.lv

Pamatkapitāls:   596 472 824 EUR

Valsts līdzdalības apmērs - 97.97 % Satiksmes ministrija

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Ligita Austrupe

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

Pasažieru un kravu aviopārvadājumi

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2. punktam

Veicināt Latvijas starptautisko sasniedzamību, nodrošinot pasažieru un kravu aviopārvadājumus, tiekties uz klimatneitralitāti, attīstīt tirgus daļu Ziemeļeiropas un citu valstu lidostās, kā arī iesaistīties jaunos tirgus segmentos, nodrošināt līderību inovācijās, tādējādi veicinot Rīgas kā nozīmīga Ziemeļeiropas gaisa satiksmes centra attīstību.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

SIA “Air Baltic Training” (airBaltic daļu īpatsvars – 100%), adrese: Mārupes nov., Starptautiskā Lidosta Rīga, Pilotu iela 6, LV-1053

SIA “Baltijas Kravu Centrs” – (airBaltic daļu īpatsvars – 100%), adrese: Mārupes nov., Starptautiskā Lidosta Rīga, Ziemeļu iela 18, LV-1053

Likvidējamā AS “Aviation Crew Resources” (airBaltic daļu īpatsvars – 100%), adrese: Mārupes nov., Starptautiskā Lidosta Rīga, Pilotu iela 6, LV-1053

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

https://www.airbaltic.com/sustainability/?lang=lv

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Par 2022. gada pārskata gadu izmaksātās dividendes – saskaņā ar Komerclikuma 161. panta ceturto daļu sabiedrībai dividendes nav jāmaksā.

https://www.airbaltic.com/lv/korporativa-parvaldiba

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Plānota valsts līdzdalības samazināšana, atbilstoši Eiropas Komisijas 2020. gada 3. jūlija lēmumā “Valsts atbalsts SA.56943 (2020/N) – Latvija COVID-19: airBaltic rekapitalizācija” iekļautajiem nosacījumiem, kādā tiek izbeigta rekapitalizācijas rezultātā iegūtās COVID-19 valsts līdzdalība airBaltic.

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Šobrīd nav plānots.