04.06.2009 .

Likums

Pasta likums

19.10.2000.

Likums

Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

MK noteikumi

09.03.2010.

 

MK Nr.227

 

Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants izmaksā atlīdzību par iekšzemes pasta sūtījumu nozaudēšanu, to satura bojājumu vai iztrūkumu

 

27.04.2010.

MK Nr.392

Noteikumi par kārtību, kādā adresāta un sūtītāja adrese norādāma uz pasta sūtījuma

12.05.2010. 

MK Nr.431 

 

Noteikumi par obligāti piemērojamo Latvijas Republikas nacionālo standartu, sniedzot pasta pakalpojumus

 

01.06.2010.

MK Nr.493 

Noteikumi par rīcību ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem un kārtību, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus un rīkojas ar to saturu  

 

27.07.2010.

MK Nr.687 

Marķēšanas mašīnu reģistrēšanas un izmantošanas kārtība  

 

03.08.2010.

MK Nr.710 

Noteikumi par Latvijas Republikas pastmarku un citu pasta apmaksas zīmju izgatavošanas un apgrozības kārtību un rīcību ar sūtījumiem, kuriem ir nederīgas vai viltotas pasta apmaksas zīmes  

 

14.07.2022.

MK Nr.463

Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu apmaksas kārtība

30.07.2013. 

MK Nr. 463 

Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un noformēšanu, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanu  

 

25.01.2022.

MK Nr. 61  

Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu  

15.10.2019.

MK Nr. 477

Prasības vienkāršo, ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumi ir pieejami šeit.