Nacionālās enerģētikas un klimata padomes Ilgtspējīgas mobilitātes darba grupa izveidota 2022. gada 14. februārī saskaņā ar Nacionālās enerģētikas un klimata padomes 2021. gada 2. decembra sēdes protokollēmumu Nr. 3.

Darba grupas sēdes ir publiskas. Darba grupas dalībnieki, piesakot savu dalību darba grupā, piekrīt darba grupas darbības ierakstu veikšanai un publiskošanai.

Darba grupas uzdevumi un izskatāmie jautājumi uzskaitīti rīkojumā par darba grupas izveidi.