Nacionālās enerģētikas un klimata padomes Ilgtspējīgas mobilitātes darba grupa tika izveidota 2022. gada 14. februārī, saskaņā ar Nacionālās enerģētikas un klimata padomes 2021. gada 2.decembra sēdes protokollēmumu Nr.3. Darba grupas uzdevumi un izskatāmie jautājumi uzskaitīti rīkojumā par darba grupas izveidi.

Darba grupas sēdes ir publiskas. Darba grupas dalībnieki, piesakot savu dalību darba grupā, piekrīt darba grupas darbības ierakstu veikšanai un publiskošanai.

Darba grupas sēde 2023.gada 13.jūlijā

Darba kārtība:

  1. Par Satiksmes ministrijas priekšlikumiem NEKP pārskatam transporta sektorā (ziņo Satiksmes ministrija)
  2. Dažādi