Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”

juridiskā adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743

www.edzl.lv

Pamatkapitāls: 4 020 000 EUR

 

Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktore Inguna Strautmane

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” īsteno Eiropas sliežu platuma valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras būvniecības pārraudzību atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām, tai skaitā uzkrāj, apkopo un sniedz informāciju politikas plānotājiem turpmākai nozares politikas veidošanai.

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punktam.

Stratēģiskais mērķis Nav apstiprināta stratēģija, nav apstiprināts vispārējais stratēģiskais mērķis.

Atbilstoši kompetencei un sadarbībā ar atbildīgo nozares ministriju īsteno Latvijas interesēm atbilstošu (Igaunijas un Lietuvas līdzdalības apjomam proporcionāli līdzvērtīgu kapitāla daļu apjomā) līdzdalību Baltijas valstu Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošanai izveidotajā kopuzņēmumā - akciju sabiedrībā "RB Rail".

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Nav līdzdalība citās kapitālsabiedrībās.

 

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

http://edzl.lv/lv/par-edzl/uznemuma-darbiba

 

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Par 2018.gada pārskata gadu izmaksātā dividendes – sabiedrība 2018.gadu noslēdza ar zaudējumiem.

Par 2019.gada pārskata gadu izmaksātā dividendes – sabiedrība 2019.gadu noslēdza ar zaudējumiem.

http://edzl.lv/lv/par-edzl/uznemuma-darbiba

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Šobrīd nav plānots

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Šobrīd nav plānots