Statuss:
Īstenošanā
01.07.2020.
Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas projekts - SKLOIS Par projektu Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) projekts tiek realizēts Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas …
Statuss:
Īstenošanā
17.06.2020.
Rail Baltica ir Eiropas standarta platuma 1435mm Transeiropas transporta tīkla (TEN-T) Ziemeļjūras – Baltijas koridora transporta sistēmas elements – jauna, ātrgaitas, elektrificēta, ar Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu ERTMS aprīkota div…