AF logo

Atveseļošanas fonda finansējums transporta nozarei

Atveseļošanas fonds (AF) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetam. Tās mērķis – novērst Covid-19 pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un sociālajai jomai, atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. Latvijai projektu īstenošanai no AF pieejams 1,8 miljardu eiro finansējums dotāciju formā.

Plašāka informācija par ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodu un pieejamo, kā arī plānoto atbalstu pieejama ES fondu mājaslapā.

Satiksmes ministrijas pārraudzībā AF ietvaros īstenotās investīcijas

Investīcija/pasākums

Atveseļošanas fonda finansējums, EUR

1.1.1.1.i. investīcija “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā

147 100 000

1.1.1.1.i.1. pasākums “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, attīstot bezemisiju dzelzceļa infrastruktūru ar bezemisiju ritekļiem” (pilsētas - piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) iegāde)

74 400 000

1.1.1.1.i.2. pasākums

32 450 000

1.1.1.1.i.3. pasākums

40 250 000

1.1.1.2.i. investīcija “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā”:

113 867 992

1.1.1.2.i.1. pasākums (elektroautobusu iegāde, elektroautobusu uzlādes infrastruktūras iegāde un izbūve)

24 270 000

1.1.1.2.i.2. pasākums

87 285 492

1.1.1.2.i.3. pasākums

2 312 500

1.1.1.3.i. investīcija "Pilnveidota veloceļu infrastruktūra"

34 514 008

2.4.1.1.i. investīcija "Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai"

12 500 000

2.4.1.2.i. investīcijas ''Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu ''pēdējās jūdzes'' infrastruktūras attīstība"

4 000 000

Kopā

311 982 000