Atveseļošanas fonda finansējums transporta nozarei

Atveseļošanas fonds (AF) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetam. Tās mērķis – novērst Covid-19 pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un sociālajai jomai, atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. Latvijai projektu īstenošanai no AF pieejams 1,8 miljardu eiro finansējums dotāciju formā.