AF logo

Atveseļošanas fonda finansējums transporta nozarei

Atveseļošanas fonds (AF) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetam. Tās mērķis – novērst Covid-19 pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un sociālajai jomai, atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. Latvijai projektu īstenošanai no AF pieejams 1,8 miljardu eiro finansējums dotāciju formā.

Plašāka informācija par ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodu un pieejamo, kā arī plānoto atbalstu pieejama ES fondu mājaslapā.

Satiksmes ministrijas pārraudzībā AF ietvaros īstenotās investīcijas

Investīcija/pasākums

Atveseļošanas fonda finansējums, EUR

1.1.1.1.i. investīcija “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā:

147 100 000

1.1.1.1.i.1. pasākums (bateriju elektrovilcienu uzlādes infrastruktūras iespējošana)

74 400 000

1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. pasākums (dzelzceļa elektrifikācija)

72 700 000

1.1.1.2.i. investīcija “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā”:

113 867 992

1.1.1.2.i.1. pasākums (elektroautobusu iegāde, elektroautobusu uzlādes infrastruktūras iegāde un izbūve)

14 270 000

1.1.1.2.i.2. un 1.1.1.2.i.3. pasākums (mobilitātes punkti, metrobusa līnija, 7. tramvaja līnijas pagarinājums)

99 597 992

1.1.1.3.i. investīcija "Pilnveidota veloceļu infrastruktūra"

34 514 008

2.4.1.2.i. investīcijas ''Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu ''pēdējās jūdzes'' infrastruktūras attīstība"

16 500 000

Kopā

311 982 000