Kas notiks ar Latvijas transportlīdzekļu vadītāju apliecībām? Vai tās būs derīgas AK?

Latvijā izdotās un derīgās transportlīdzekļu vadītāja apliecības būs izmantojamas braukšanai AK, kamēr nav beidzies to derīguma termiņš. Vienlaikus, neatkarīgi no vadītāja apliecības derīguma termiņa, tā būs derīga ne ilgāk kā trīs gadus pēc autovadītāja kļūšanas par AK rezidentu, vai sasniedzot 70 gadu vecumu (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais). Pēc tam, tā ir jāapmaina pret AK transportlīdzekļu vadītāja apliecību.

Vai Latvijā būs derīgas AK izdotās vadītāja apliecības?

Autovadītāji, kas plāno ilgstoši uzturēties Latvijā, AK izdotās un derīgās transportlīdzekļu vadītāja apliecības varēs apmainīt pret Latvijas transportlīdzekļu vadītāja apliecībām. Taču, jāņem vērā, ka to varēs apmainīt tikai tad, ja persona pastāvīgi dzīvo Latvijā.

Latvijā spēkā esošais normatīvais regulējums nosaka, ka personām, kuras Latvijā ierodas no ārvalstīm un uzturas Latvijā ilgāk par vienu gadu, transportlīdzekļa vadītāja apliecība ir jāapmaina. Pēc Brexit tas attiecas arī uz Apvienoto Karalisti.

Vai visiem AK būs jāmaina Latvijā izdotās vadītāja apliecības?

Vadītāja apliecības nebūs jāmaina tiem autovadītājiem, kas Latvijā vai AK uzturēsies īslaicīgi (nav pastāvīgie Latvijas vai AK iedzīvotāji vai rezidenti), piemēram, tūristiem vai personām, kas īslaicīgi ceļo darba vajadzībām. Īslaicīgi uzturoties Latvijā vai AK, autovadītāji varēs izmantot derīgas Latvijas vai AK transportlīdzekļu vadītāja apliecības.

Kuras transporta līdzekļa vadītāja apliecības varēs nemainīt?

Minētie nosacījumi attiecas uz visām transportlīdzekļu vadītāja apliecībām, ieskaitot vieglo automobiļu, motociklu, autobusu un kravas automobiļu vadītāja apliecības, īslaicīgi uzturoties Latvijā vai AK.

Kas notiks ar sodiem un soda punktiem, ja vadītāja apliecības tiek mainītas?

Ja vadītāja apliecība ir atņemta, tad otra valsts tās nemaina. Mainot transporta līdzekļa vadītāja apliecību, tiek pārbaudīts vadītāja apliecības derīgums. Soda punkti ir piesaistīti personai, nevis transporta līdzekļa vadītāja apliecībai, līdz ar to tie saglabājas, mainot dokumentu.  

Kādi eksāmeni ir jāliek, mainot transporta līdzekļa vadītāja apliecības?

Gan Latvijā, gan AK transporta līdzekļu vadītāja apliecības tiek mainītas bez eksāmenu kārtošanas.

Vai šīs izmaiņas spēkā ir tikai Latvijā un AK?

Minētā kārtība spēkā ir AK, Ziemeļīrijā, Normandijas salās – Džersijā un Gērnsijā, kā arī Menas salā.