komunikācijas izgaismotas ar zilu atmosfērisku gaismu
Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes direktors Lāslo Ignēci attālinātā formātā paraksta jaunu mītnes līgumu