Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Politikas plānošanas dokumenta projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Konceptuālais ziņojums par elektroniskā kravas starptautiskā autopārvadājumu līguma (e-CMR pavadzīmes) ieviešanas nepieciešamību Latvijā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Konceptuālais ziņojums sagatavots ar mērķi, pierādīt elektroniskā kravas starptautiskā autopārvadājumu līguma (e-CMR pavadzīmes) nepieciešamību Latvijai, kā arī informēt Ministru kabinetu par galvenajām e-CMR pavadzīmes priekšrocībām.  

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Lai nodrošinātu vienmērīgu saziņu un sadarbību loģistikas ķēdē un uzlabotu piegādes ķēdes efektivitāti un kvalitāti visām pārvadājumā iesaistītajām pusēm, Satiksmes ministrija ierosina  ieviest elektronisku kravas starptautiskā autopārvadājumu līgumu  jeb e-CMR pavadzīmi Latvijā.

Balstoties uz pilotprojekta izstrādāto prototipu, kas nodrošinātu pakalpojuma savietojamību visu dalībvalstu līmenī, e-CMR pavadzīmes risinājums saglabātu visas priekšrocības, ko sniedz papīra formāta CMR pavadzīme, taču tas padarītu sistēmu modernāku, izslēdzot dokumentācijas un apstrādes izmaksas. Svarīgi arī piebilst, ka ieviešanu nedrīkst nokavēt un tā ir jāveic sinhroni visās dalībvalstīs kopā, lai priekšrocības un ieguvumi no e-CMR pavadzīmes būtu jūtami.

Sakarā ar digitālo raksturu e-CMR pavadzīmi var viegli integrēt arī ar citiem pakalpojumiem, kurus izmanto transporta uzņēmumi. Pārejot uz elektronisko formātu, visas preču pārvadājumā iesaistītās puses gūst labumu no paaugstinātas loģistikas efektivitātes, kā rezultātā palielinās ekonomiskā konkurētspēja.

Pāriešana no CMR pavadzīmes uz e-CMR pavadzīmi – reģionāli tā būs iespēja gan uzņēmumiem, gan iestādēm iegūt efektivitāti, izmantojot digitalizāciju. Uzņēmumi varēs efektīvāk pārvaldīt savu informāciju un piegādes ķēdi, kas uzlabos datu kvalitāti kravas pārvadājumu procesā, samazinās atkārtotu kļūdu risku, kā arī būs iespēja apmainīties ar resursiem un integrēt darbības vienā informācijas sistēmu tīklā. Mūsdienīgu tehnoloģiju ieviešana ļauj kravas piegādes procesu pilnībā automatizēt, sākot ar automobiļa atpazīšanu, beidzot ar kravas datu apstrādi.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Konceptuālo ziņojumu paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 19. februārī.

7.

Dokumenti

Politikas plānošanas dokumenta projekts.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 5. februārim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

  Sintija Ziedone, tālr. 67028332, Sintija.Ziedone@sam.gov.lv.