ceļa posms ziemā
Atjaunots ceļa posms - krustojums divos līmeņos un lokveida uzbrauktuvi uz tā