Satiksme Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumi “Prasības un kārtība tehnisko līdzekļu uzstādīšanai uz ceļiem un prasības informācijas nosūtīšanai un saņemšanai no tehniskiem līdzekļiem apstrādei transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Satiksmes ministrija, Iekšlietu ministrija, Valsts policija, valsts un pašvaldību ceļu pārvaldītāji, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta “Prasības un kārtība tehnisko līdzekļu uzstādīšanai uz ceļiem un prasības informācijas nosūtīšanai un saņemšanai no tehniskiem līdzekļiem apstrādei transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā” (turpmāk – noteikumu projekts) mērķis ir noteikt prasības un kārtību tehnisko līdzekļu, ar kuriem veic pārkāpumu fiksēšanu, neapturot transportlīdzekli, uzstādīšanai uz ceļiem, vienlaicīgi nosakot prasības informācijas nosūtīšanai un saņemšanai no šiem līdzekļiem apstrādei transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots nosūtīt saskaņošanai pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts un tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 30. jūnijam.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Klāvs Grieze, 67028207, Klavs.Grieze@sam.gov.lv