Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Pasta likumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekta mērķgrupas:

  • universālā pasta pakalpojuma sniedzējs;
  • preses izdevēji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts paredz noteikt regulējumu attiecībā uz abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma apmaksu piemērošanai no 2022. gada 1. janvāra un attiecīgi mainīt spēkā esošo universālā pasta pakalpojuma tīro izmaksu kompensācijas mehānismu, kā arī paredz noteikt īpašus nosacījumus Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas rīcībai, rīkojot konkursu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja izvēlei.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 25. februārī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts un anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par likumprojektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 12.  februārim. 

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv.