Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

(Pielikums MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekta tiesiskais regulējums ietekmē:

1) kravu, kuras satur bīstamus izstrādājumus, nosūtītājus;

2) juridiskās personas, kuras sniedz bīstamo kravu sagatavošanas pārvadāšanai ar gaisa kuģi pakalpojumus;

3) VAS Latvijas Pasts un citas juridisks personas, kas Latvijas Republikā sniedz pakalpojumus pasta sūtījumu pārvadāšanai ar gaisa kuģi;

4) oficiālos kravu aģentus;

5) juridiskās personas, kuras sniedz gaisa kuģu virszemes apkalpošanas pakalpojumus;

6) lidlauku ekspluatantus;

7) gaisa kuģu ekspluatantus;

8) apmācību sniedzējus un instruktorus, kas veic bīstamo kravu sagatavošanā pārvadāšanā ar gaisa kuģi iesaistīto darbinieku apmācību;

9) darbiniekus, kuri ir iesaistīti bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu sagatavošanā, uzglabāšanā, virszemes pārvadāšanā un pārvadāšanā ar gaisa kuģi.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā bīstamos izstrādājumus un bīstamo kravu sagatavo, uzglabā, veic tās virszemes pārvadāšanu un pārvadāšanu ar gaisa kuģi.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. oktobrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 15.oktobrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Viesturs Gertners, 67830961, viesturs.gertners@caa.gov.lv