Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumi “Komerciālo pārvadājumu noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Komerciālo maršrutu (reisu) pasažieri un pārvadātāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts ir izstrādāts, lai ieviestu Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma grozījumus (Nr.687/Lp13) 8.1 pantā noteikto attiecībā uz komerciālo maršrutu (reisu) izpildes nosacījumus.

Noteikumu projekts paredz noteikt:

  1. prasības attiecībā uz pakalpojumu sniegšanai komerciālajos maršrutos (reisos) izmantojamo transportlīdzekļu vecumu un aprīkojumu, pakalpojuma sniegšanu komerciālajā maršrutā (reisā);
  2. prasības attiecībā uz biļešu tirdzniecību komerciālajos maršrutos (reisos);
  3. maršruta atļaujas saņemšanai iesniedzamā pieteikuma formu un tajā sniedzamās informācijas apjomu.

Noteikumu projekts regulējums ir attiecināms uz iekšzemes reģionālās nozīmes maršrutiem (reisiem) un nav attiecināms starptautisko maršrutu (reisu) pārvadājumu pakalpojumu izpildi.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Projekts, tā anotācija un pielikums.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 26. aprīlim.  

10.

Cita informācija

Satiksmes ministrijas un VSIA “Autotransporta direkcija” iniciatīva.

11.

Atbildīgā amatpersona

Sintija Ziedone, 67028332, sintija.ziedone@sam.gov.lv