Sabiedrības līdzdalība Aviācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

(Pielikums MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz personām, kuras vēlas iegūt pilota apliecību ar attiecīgu kvalifikācijas atzīmi, kā arī uz personām, kuras jau ir saņēmušas attiecīgu pilota apliecību, bet vēlas iegūt jaunu kvalifikāciju, kā arī uzturēt spēkā iegūtās kvalifikācijas atzīmes.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Normatīvā akta mērķis ir noteikt kārtību kādā valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” izsniedz gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu (turpmāk – pilotu) apliecības ar attiecīgām kvalifikācijas atzīmēm, noteikt kādi dokumenti ir iesniedzami pilota apliecības saņemšanai, kādā laika posmā tie tiek izsniegti un pieņemts lēmums par apliecības izsniegšanu, kā arī noteikt gadījumus, kādos pilota apliecības izsniegšanas tiek atteikta vai pat noteikts aizliegums uz kādu laiku iegūt pilota apliecību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

MK noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 10.jūnijā

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts “Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi”

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 31.maijam

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

VA “Civilās aviācijas aģentūra” Aviācijas personāla sertificēšanas daļas Aviācijas personāla sertifikācijas nodaļas vadītāja Inese Lieģe, tālrunis 67507903, inese.liege@caa.gov.lv