Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

 “Grozījumi Autopārvadājumu likumā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Regulējums ietekmēs republikas pilsētu pašvaldības, plānošanas reģionus,  komersantus, kas sniedz pasažieru komercpārvadājumus ar taksometriem.  

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis nodrošināt normatīvā regulējuma atbilstību Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam no 2021.gada 1.jūlija, aizstājot Autopārvadājumu likumā vārdus “republikas pilsēta”, “republikas pilsētas pašvaldība” un “republikas pilsētas dome” ar vārdu “valstspilsētas pašvaldība”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Projekts un tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 7.oktobrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Dana Ziemele-Adricka, 67028036, dana.ziemele-adricka@sam.gov.lv