Sabiedrības līdzdalība Dzelzceļš

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojums projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta rīkojums projekts “Par sliežu ceļa posma Saurieši-Ērgļi slēgšanu” (turpmāk – Projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kuras izmanto nekustamos īpašumus dzelzceļa līnijās, kurās kustība ir slēgta.

Pašvaldības, valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš", Zemkopības ministrijas (VAS “Latvijas Valsts meži”), kā arī Satiksmes ministrijas, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” nodarbinātie.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Atbilstoši Dzelzceļa likuma 14.panta ceturtās daļas prasībām MK rīkojuma projekts paredz slēgt sliežu ceļa posmu Saurieši-Ērgļi, kas nav nepieciešams VAS “Latvijas dzelzceļš” pamatdarbības nodrošināšanai un ir ilgstoši slēgts kustībai. Minētajā sliežu ceļa posmā dzelzceļa virsbūve ir pilnībā demontēta un dzelzceļa iecirkņa tehniskā ekspluatācija nav iespējama.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots pieteikt Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 12. augustā.

7.

Dokumenti

Projekts, anotācija un tās pielikums un Ministru kabineta sēdes protokollēmums projekts.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1  apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par Projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 26. jūlijam.  

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Kristīne Grīnvalde, tālr. 67028373, Kristine.Grinvalde@sam.gov.lv.