Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

(Pielikums MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Atzīto struktūru statusa iegūšanas un to uzraudzības kārtība”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz fiziskām, juridiskām personām un iestādēm, kuras vēlas veikt bezpilota gaisa kuģu tālvadības pilotu klātienes eksaminēšanu bezpilotu gaisa kuģu ekspluatācijai atvērtajā A2 un specifiskajā kategorijā, kā arī pasniegt tālvadības pilotu apmācību ekspluatācijai specifiskajā kategorijā, ja to paredz drošuma novērtējums un, kas vēlas veikt tālvadības  pilotu praktisko  apmācību  un  prasmju  novērtēšanu bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Normatīvā akta mērķis ir noteikt Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra”  atzīto struktūru, kas veic bezpilota gaisa kuģu  tālvadības pilotu klātienes eksaminēšanu bezpilotu gaisa kuģu ekspluatācijai atvērtajā A2 un specifiskajā kategorijā, kā arī pasniedz tālvadības pilotu apmācību ekspluatācijai specifiskajā kategorijā, ja to paredz drošuma novērtējums un, kas veic tālvadības  pilotu praktisko  apmācību  un  prasmju  novērtēšanu bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā statusa piešķiršanas kārtību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

MK noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 11. februārī

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts “Atzīto struktūru statusa iegūšanas un to uzraudzības kārtība”

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 1. februārim

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

VA “Civilās aviācijas aģentūra”  Eiropas Savienības un starptautisko prasību ieviešanas uzraudzības nodaļas vadītāja Anete Skuja, tālrunis 67830937, anete.skuja@caa.gov.lv