Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām 2016.gadā

Kompensācijas par abonētās preses piegādi un saistību izpildi 02.00.00

Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana 04.00.00

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana 05.00.00

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 09.00.00

Valsts autoceļu fonds 23.00.00

Sabiedriskais transports 31.00.00

Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai 44.00.00

Ostu publiskās lietošanas infrastruktūras attīstība 45.00.00

AS "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšana 48.00.00

Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana 60.00.00 (šeit)

Eiropas transporta infrastruktūras projekti 60.06.00 (tāme)

Eiropas transporta infrastruktūras projekti (2014-2020) 60.07.00 (tāme)

Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģētikas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai (2014-2020) 60.20.00 (tāme)

Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana 61.00.00 (tāme)

Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases VAS "Latvijas valsts ceļi" realizētie projekti (2014 - 2020) 61.10.00 (tāme)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana 62.00.00 (tāme)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VAS "Latvijas valsts ceļi" realizētie projekti (2014 - 2020) 62.11.00 (tāme)

Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014 - 2020) 62.20.00 (tāme)

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana 63.00.00 (tāme)

Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 - 2020) 63.20.00 (tāme)

Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana 69.00.00 (tāme)

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana 70.00.00 (tāme)

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm 70.06.00 (tāme)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie elektrotransportlīdzekļu (ETL) projekti (2014 - 2020) 62.12.00 (tāme)

Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014-2020) 69.07.00 (tāme)

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013) 62.02.00 (tāme)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie atklātās atlases pašvaldību tranzītielu sakārtošanas projekti (2007 - 2013) 62.07.00 (tāme)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskā transporta attīstības projekti (2007-2013) 62.08.00 (tāme)

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (kF) finansējumu (2007-2013) 61.02.00(tāme)

Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007 - 2013) 61.09.00 (tāme)

Nozaru vadība un politiku plānošana 97.00.00

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 99.00.00