2020. gada 22. oktobra Ceļu satiksmes drošības padomes sēdes darba kārtība:

  1. Ceļu satiksmes drošības statistika (CSNg un pārkāpumi ceļu satiksmē) par 2020.gada 1.-3.ceturksni. Valsts Policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka Normunda Krapša prezentācija. 
  2. Satiksmes dalībnieku kontroles tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanas koncepts. Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļas vadītāja Klāva Griezes prezentācija. 
  3. Ceļu satiksmes drošības plāna 2017.-2020.gadam gala ietekmes izvērtējums. Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktora Tālivalža Vectirāna prezentācija. PwC prezentācijas - 1. prezentācija, 2. prezentācija.
  4. Informācija par braukšanas uzvedības korekcijas grupu apmācību programmas izveidi. Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktora vietnieces, Autotransporta nodaļas vadītājas Annijas Novikovas prezentācija.
  5. Informācija par CSDP domnīcas darbu un padomes lēmumu izpildi. Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktora Tālivalža Vectirāna prezentācija.
    1. Priekšlikumi ātruma ierobežojumu un sodu par atļautā ātruma pārsniegšanu pārskatīšanai.
  6. 2020.gadā īstenoto un plānoto CSNg novēršanas (profilakses) projektu finansējuma pārdale, ievērojot tā nepietiekamību.