Ceļu satiksmes drošības padomes 25.11.2019 sēdes darba kārtība:

 1. Ceļu satiksmes drošības padomes sēdes atklāšana.
 2. Ceļu satiksmes drošības statistika (CSNg un pārkāpumi ceļu satiksmē) par 2019.gada 10 mēnešiem (prezentācija).
 3. Informācija par padomes lēmumu izpildi (prezentācija).
 4. Grozījumi Ceļu satiksmes drošības plānā 2017.-2020.gadam (prezentācija).
 5. Informācija par konkursu “Ceļu satiksmes drošības balva” (prezentācija).
 6. Ceļu satiksmes drošības pētījumi (prezentācija).
 7. Apmācības drošā braukšanā kravas automašīnu un autobusu vadītājiem (prezentācija).
 8. Informācija par CSDP domnīcas darbu (prezentācija).
 9. Prezentācija par elektriskajiem skrejriteņiem.
 10. Informācija par vidējā ātruma kontroles sistēmas ieviešanas pilotprojektu, par luksofora signālu neievērošanas kontroles tehnisko līdzekļu pilotprojekta īstenošanas gaitu un turpmāko rīcību (prezentācija).
 11. Ceļu satiksmes drošības padomes iekšējās kārtības apstiprināšana (prezentācija).

Sēdes video ieraksts.

 

 

 

Tiešraide nodrošināta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.10.1.2.0/18/TP/008 “Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai paaugstinot informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem 2019.-2021.gadā” paredzētajiem līdzekļiem tiešsaistes nodrošinājumam interneta vietnēs.