Izskatāmie jautājumi

  1. VAS “Latvija autoceļu uzturētājs” ziņojums par valsts autoceļu uzturēšanu ziema sezonā: plānotajiem un veiktajiem pasākumiem, lai novērstu kritisko situāciju uz valsts autoceļiem ar grants segumu (prezentācija).
  2. VAS “Latvijas Valsts ceļi” ziņojums par 2017.gada plānotajiem remontdarbiem valsts autoceļu tīklā (prezentācija).
  3. Ceļu satiksmes drošība 2014.-2016.gadā un turpmākie pasākumi (prezentācija).
  4. Ceļu satiksmes drošības pasākumu īstenošanai paredzētie līdzekļi. Atskaite 2016.gadu un 2017.gada pasākumu projekts.