Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ceļu satiksmes likuma 45. panta otrās daļas 1. punkts noteic, ka atsevišķos gadījumos ar Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegtām caurlaidēm pasta komersantu transportlīdzekļiem un tādiem Saeimas, Valsts prezidenta kancelejas, Valsts kancelejas, ministriju, Augstākās tiesas un Ģenerālprokuratūras transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus, pildot attiecīgo uzdevumu, ir tiesības neievērot apstāšanās noteikumus un stāvēšanas noteikumus uz laiku līdz 30 minūtēm, automobiļa salonā pie priekšējā stikla novietojot informāciju par laiku, kad transportlīdzeklis attiecīgajā vietā apturēts, kā arī ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības.

2024. gada 1. janvārī stājas spēkā Ministru kabineta 2023. gada 12. septembra noteikumi Nr. 522 “Kārtība, kādā izsniedz, lieto, kontrolē un anulē caurlaides, ar kurām ir tiesības neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības” (turpmāk – Noteikumi Nr. 522).

Noteikumi Nr. 522 nosaka prasības, īstenojot jaunu modeli caurlaižu izsniegšanā, lietošanā un kontrolēšanā, kas paredz, ka caurlaides tiks noformētas elektroniski tiešsaistes režīmā, izmantojot VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) tīmekļa vietnē: http://www.csdd.lv nodrošināto e-pakalpojumu “Elektroniskās caurlaides noformēšana” (turpmāk – e-pakalpojums).  Noteikumi arī nosaka gadījumus un kārtību, kādā caurlaides anulē.

Caurlaides noformēšanas procesā automātiski tiks pārbaudīta atbilstība šādiem kritērijiem:

  1. transportlīdzeklis ir caurlaides pieteicēja īpašumā vai turējumā;
  2. caurlaides pieteicējs ir Ceļu satiksmes likuma 45. panta otrajā daļā minētā institūcija;
  3. caurlaides pieteicējs ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas reģistrā reģistrēts pasta komersants.

Ja caurlaides pieteicējs neatbildīs noteiktajiem kritērijiem, tas automātiski pieteicēja norādītajā e-pastā saņems paziņojumu par neatbilstību kritērijiem un atteikumu noformēt caurlaidi.

Maksa par caurlaides noformēšanu CSDD e-pakalpojumu vidē ir 7,26 euro ar PVN, kas maksājama katru reizi, noformējot jaunu caurlaidi, pēc iepriekšējās caurlaides derīguma termiņa beigām. CSDD publisko maksas pakalpojumu cenrādis ir pieejams tīmekļa vietnē: https://likumi.lv/ta/id/260542-valsts-akciju-sabiedribas-celu-satiksmes-drosibas-direkcija-publisko-maksas-pakalpojumu-cenradis.

E-pakalpojuma lietošana caurlaides noformēšanai notiek saskaņā ar CSDD tīmekļa vietnē: https://www.csdd.lv/e-csdd-pakalpojumu-lietosanas-noteikumi-un-nosacijumi/e-csdd-pakalpojumu-lietosanas-noteikumi-un-nosacijumi pieejamo kārtību “e-CSDD pakalpojumu lietošanas noteikumi un nosacījumi”.

Saistītie dokumenti:

Ceļu satiksmes likums

Ministru kabineta 2023. gada 12. septembra noteikumi Nr. 522 “Kārtība, kādā izsniedz, lieto, kontrolē un anulē caurlaides, ar kurām ir tiesības neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības”

Ministru kabineta 2023. gada 12. septembra noteikumi Nr. 521 “Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 “Valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” publisko maksas pakalpojumu cenrādis””