Jaunumi Sabiedrības līdzdalība
sabiedriskā apspriešana

Pirmdien, 19. oktobrī plkst. 10.00, izmantojot tiešsaistes sanāksmju platformu, prezentēs Transporta attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam un Vides pārskata projektus. Dokumentu projektu sabiedriskā apspriešana notiek līdz š.g. 6.novembrim.

Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam ir Satiksmes ministrijas izstrādāts dokuments, kas nosaka valsts ilgtermiņa prioritātes transporta nozares attīstībai. Dokumenta mērķis ir attīstīt integrētu transporta sistēmu ar drošu, efektīvu un ilgtspējīgu mobilitāti, kas veicina valsts ekonomisko izaugsmi un reģionālo attīstību, kā arī dod ieguldījumu pārejā uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni. Lai novērtētu pamatnostādņu iespējamo būtisko ietekmi uz vidi, plānošanas dokumentam tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kura ietvaros tiek sagatavots Vides pārskats.

Iespējas piedalīties dokumentu projektu sabiedriskās apspriedes sanāksmē:

  • Dalību sanāksmē lūgums pieteikt līdz 2020.gada 16.oktobrim plkst.16.00, informāciju par dalībniekiem nosūtot uz kitija.eglite@sam.gov.lv. Pieteiktie dalībnieki e-pastos saņems uzaicinājumu/saiti uz sanāksmes tiešraidi. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, arī izmantojot sanāksmes dienā Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv un sociālo tīklu profilos publicēto saiti uz sanāksmes tiešraidi.

Sīkāka informācija un dokumentu projekti pieejami Satiksmes ministrijas tīmekļvietnē https://bit.ly/2H77X5J

Dalība dokumentu projektu sabiedriskajā apspriešanā paredz iespēju iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par dokumentu projektiem. Norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, adresi un/vai e-pasta adresi, lūgums tos nosūtīt līdz 2020. gada 6. novembrim (pasta zīmogs) pa pastu LR Satiksmes ministrijai (adrese: Gogoļa ielā 3, Rīga, LV-1743) vai elektroniski uz e-pastu: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv.

 

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028390
e-pasts: komunikācijas@sam.gov.lv