Sabiedrības līdzdalība Sakari
ilustratīvs attēls

Ņemot vērā Eiropas KomisijasPamatnostādnēs par valsts atbalstu platjoslas tīkliemnoteikto, Satiksmes ministrija uzsāk sabiedrisko apspriešanu par valsts atbalsta programmu ““Pēdējās jūdzeselektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstīšana”. Satiksmes ministrija lūdzlīdz 2022. gada 23. septembrim: 

  1. izteikt komentārus par valsts atbalsta programmas pasākumu, 
  1. iesniegt pamatotu informāciju par to tīkliem, kuri atrodas vai kurus ticami plānots ierīkot mērķa teritorijā (skat. 4. un 5. pielikumu) līdz 2029. gada 31. decembrim, 
  1. arī izteikt viedokli, kādus vairumtirdzniecības līmeņa piekļuves produktus Jūs vēlētos redzēt jaunizveidotajā valsts finansētajā tīklā? 

Lūgums sūtīt informāciju uz e-pastusakari@sam.gov.lv.