Tikšanās

Trešdien, 24. aprīlī, plkst. 13.00 norisināsies Satiksmes ministrijas (SM) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) ikgadējā tikšanās. Video tiešraidi varēs skatīties ŠEIT.

Tikšanās darba kārtība:

1. Autoceļi:

1. Par plānotajiem remontdarbiem un nepieciešamo finansējumu valsts reģionālajiem un vietējiem autoceļiem skolu reformas ietvarā;

2. Par turpmāko valsts vietējo autoceļu uzturēšanas politiku;;

3. Par  mērķdotāciju politiku pašvaldību autoceļiem un ielām 2025. gadam;

4. Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība;

5. Par ilgstpējīgu pilsētu tranzītielu atjaunošanas politikas izstrādi (tranzītielas definīcija), par solidāru valsts līdzfinansējumu tranzītielu uzturēšanai;

6. Par progresu valsts vietējo autoceļu nodošanā bezatlīdzības pašvaldības īpašumā;

7. Par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas prasību atbilstību drošai sabiedriskā transporta pakalpojumu  nodrošināšanai.

2. Sabiedriskais transports:

1. Par Satiksmes ministrijas aktivitātēm zaļā kursu transporta sektorā, iespējas satiksmes un infrastruktūras uzlabošanas projektiem piesaistīt Eiropas atveseļošanās un noturības mehānisma finansējumu, lai tiktu īstenoti 2030.gada mērķi attiecībā uz CO2 samazināšanu autotransporta sektorā;

2. Par Sabiedriskā transporta pakalpojuma  aktualitātēm, par papildu finansējumu 2024. gadā, priekšlikumi valsts budžeta programmas 31.00.00 “Sabiedriskais transports” apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” ietvaros 2024.gadam;

3. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu politiku, ietekme uz skolēnu pārvadājumiem;

4. Par Rail Baltica projekta progresu un pasažieru pārvadājumiem par dzelzceļu infrastruktūras attīstību  (paaugstinātie peroni), paātrināto maršrutu ieviešana saistībā ar jaunajiem elektrovilcieniem.

3. Par “Latvijas Pasta" pakalpojumu nodrošināšanu reģionos.

4. Par pasākumiem administratīvā sloga mazināšanai elektronisko sakaru tīkla attīstībai.