Jaunumi Sabiedrības līdzdalība
sabiedriskā apspriešana

Šodien, 19. oktobrī, Satiksmes ministrijā tika prezentētas Transporta attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam. Transporta politikas mērķis ir integrēta transporta sistēma, kas nodrošina drošu, efektīvu, viedu un ilgtspējīgu mobilitāti, veicina valsts ekonomisko izaugsmi, reģionālo attīstību un dod ieguldījumu pārejā uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni. Dokumenta projekta sabiedriskā apspriešana notiks līdz š.g. 6.novembrim.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits sabiedriskās apspriešanas sanāksmes atklāšanā uzsvēra, ka šis ir visaptverošs transporta attīstības dokuments nozares nākotnes izaugsmei: “Transportam ir stratēģiska nozīme valsts attīstībā un sistēmisks darbs transporta attīstības pamatnostādņu īstenošanā palīdzēs mums sasniegt skaidri nospraustos mērķus – nodrošinātu mobilitāti, emisiju samazinājumu, vajadzībām atbilstošu transporta loģistikas infrastruktūru, satiksmes drošību un augsti kvalificētu speciālistu pieejamību.”

Transporta attīstības pamatnostādnes ir vidējā termiņa politikas plānošanas dokuments, kas tiek izstrādāts septiņiem gadiem, ņemot vērā Eiropas Savienības Zaļā kursa mērķi līdz 2050.gadam samazināt transporta radītās emisijas par 90%. Turpmāko gadu laikā Latvijai ir jāvirzās uz mazāk piesārņojošiem un energoefektīvākiem transporta veidiem, veicinot alternatīvo degvielu transportlīdzekļu īpatsvaru, palielinot sabiedriskā transporta lietotāju skaitu, kā arī veicinot mikro mobilitātes attīstību.

Dokumenta projektā norādīti pieci galvenie attīstības virzieni:

  • Multimodalitātes attīstība ar dzelzceļu kā mugurkaulu;
  • Drošums un ilgtspēja transporta sistēmas pilnveidošanā;
  • Loģistikas pakalpojumu konkurētspējas stiprināšana;
  • Starptautiskā savienojamība;
  • Pētniecība un inovācijas.

Lai novērtētu pamatnostādņu iespējamo būtisko ietekmi uz vidi, plānošanas dokumentam ir veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kura ietvaros ir sagatavots vides pārskats.

Sīkāka informācija un dokumentu projekti pieejami Satiksmes ministrijas tīmekļvietnē https://bit.ly/2H77X5J, tiešraides ieraksts pieejams SM YouTube kanālā: https://www.youtube.com/watch?v=W0cgZYhlaXo .

Dalība dokumentu projektu sabiedriskajā apspriešanā paredz iespēju iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par dokumentu projektiem. Norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, adresi un/vai e-pasta adresi, lūgums tos nosūtīt līdz 2020. gada 6. novembrim (pasta zīmogs) pa pastu LR Satiksmes ministrijai (adrese: Gogoļa ielā 3, Rīga, LV-1743) vai elektroniski uz e-pastu: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv.

 

Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028390
te-pasts: komunikācijas@sam.gov.lv