sieviete ar sejas masku
dzeltena Latvijas karte ar valsts ceļu tīkla attīstības plānu līdz 2040. gadam
lidmašīna uz zilu debesu fona