Jaunumi EISI/CEF Rail Baltica
RB publicitates foto

Šodien Satiksmes ministrija (SM) ir saņēmusi SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” (EDzL) valdes priekšsēdētāja Kaspara Vingra un valdes locekļa Arņa Staltmaņa paziņojumus par atkāpšanos no amata pienākumiem un sasauc EDzL dalībnieku ārkārtas sapulci šī gada 2. maijā.

SM pieņēma EDzL valdes priekšsēdētāja atlūgumu ar šī gada 27. aprīli. Savukārt valdes loceklis amata pienākumus turpinās pildīt līdz 2. maijam, lai nodrošinātu EDzL darbības nepārtrauktību.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam, EDzL dalībnieku sapulcē tiks iecelts sabiedrības valdes priekšsēdētājs uz laiku līdz kapitāla daļu turētāja pārstāvis ievēlēs jaunu valdes priekšsēdētāju. Konkurss uz jauno vadītāju tiks organizēts publisku kandidātu pieteikšanās procedūrā normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Lai nodrošinātu Rail Baltica (RB) pamattrases integrāciju TEN-T pamattīklā līdz 2030. gadam, projekta īstenošanā jāpārvar vairāki izaicinājumi, tajā skaitā jārod papildu finansējums un jāpilnveido projekta pārvaldība.

Līdzšinējais projekta finansēšanas modelis no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) tiek vērtēts kā nepietiekošs, tostarp ne visi RB projekta elementi un aktivitātes atbilst EISI finansējuma attiecināmības noteikumiem. SM sadarbībā ar kopuzņēmumu RB Rail AS un SIA „Eiropas Dzelzceļa līnijas”, kā arī Finanšu ministriju, jau uzsākusi darbu pie alternatīvu finansējuma avotu piesaistes Rail Baltica projekta īstenošanai.

Papildus tiek strādāts pie centralizēta projekta pārvaldības modeļa ieviešanas Latvijā, kurā stratēģisko vadību par projektu turpmāk uzņemsies SM. Drīzumā plānots izveidot Latvijas Rail Baltica vadības grupu, kura turpmāk koordinēs projekta stratēģiskos vadības, ieviešanas un uzraudzības jautājumus. Vadības grupu vadīs Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Rail Baltica jautājumos sadarbībā ar citu līdzatbildīgo institūciju un ministriju pārstāvjiem. Pašlaik norit konkurss uz valsts sekretāra vietnieka Rail Baltica jautājumos amatu.

Papildu informācija:

SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” ir valsts kapitālsabiedrība ar Satiksmes ministrijas simtprocentīgu līdzdalības apmēru, kas dibināta 2014. gadā. Ar 2016. gadu, atbilstoši projekta ieviešanas struktūrai un deleģēšanas līgumam, SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” ir Rail Baltica projekta nacionālais ieviesējs Latvijā, kas pārrauga projekta dzelzceļa infrastruktūras, t.sk. abu starptautisko staciju Rīgā un pamattrases būvniecību.

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv