CEF8

 

 

 

Rail Baltica projektu finansē trīs Baltijas valstis – Igaunija, Latvija un Lietuva – līdztekus Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumam līdz 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām, kas tiek piešķirts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI/(CEF) līdzekļiem.

EISI/(CEF) finansējums

EISI/(CEF) ir jauns integrēts instruments ieguldījumiem Eiropas Savienības infrastruktūras prioritātēs – transporta, enerģētikas un telekomunikāciju jomā.

Finansējuma uzraudzību veic Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA). Aģentūra izveidota 2021.gada 1.aprīlī un tā ir Inovāciju un komunikāciju tīklu izpildaģentūras (INEA) pēctece.

EISI/(CEF) Transporta pieteikumu process

EISI/(CEF) Transporta programma īsteno ES transporta infrastruktūras politiku, atbalstot ieguldījumus jaunas transporta infrastruktūras izveidē vai esošās infrastruktūras atjaunošanā un modernizēšanā visā Eiropā.

Finansējuma saņemšanai Eiropas Komisija (EK) regulāri izsludina projektu pieteikumu uzsaukumus, kas norit konkursa kārtībā. EK ar CINEA aģentūras palīdzību veic iesniegto priekšlikumu izvērtēšanu un atlasi. Piedāvājumus, kas atbilst uzsaukumā noteiktajiem atbilstības kritērijiem un formālajām prasībām, vērtē, pamatojoties uz projekta briedumu un jau saņemtā finansējuma apguvi.

EK pieņem lēmumu par projektu atlasi un sagatavo finansēšanai ieteikto priekšlikumu sarakstu, kam seko finansējuma līguma parakstīšana ar CINEA aģentūru.

Finansējuma pieteikumus projektu uzsaukumos uz Satiksmes ministrijas pilnvarojuma pamata iesniedz RB Rail AS, kas ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums un projekta centrālais koordinators. Tāpat atbilstoši Rail Baltica projekta ieviešanas kārtībai RB Rail AS veic finansēšanas līgumu parakstīšanu.

No 2015. līdz 2023. gadam, piedaloties EK izsludinātajos projektu iesniegumu konkursos par finanšu palīdzības piešķiršanu no EISI, t.sk. no Militārās mobilitātes aploksnes, parakstīti kopskaitā 10 finansēšanas līgumi un nodrošināts finansējums 916 miljonu eiro apmērā, no kuriem 744 miljoni eiro ir ES finansējums un 172 miljoni eiro - Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums.

Latvijā līdz šim saņemtais finansējums izmantots projekta plānošanas, projektēšanas un būvniecības aktivitātēm.

Vairāk par EISI/(CEF): https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/transport-infrastructure_en