! Visām personām pēc atgriešanās Latvijā no valstīm ar augstu saslimstības rādītāju ir jāievēro 10 dienu pašizolācija.

No kura laika atļauti starptautiskie pasažieru pārvadājumi?

No 2021. gada 15. janvāra.

Uz kurām valstīm no Latvijas varēs ceļot ar starptautiskajiem pasažieru pārvadātājiem (lidsabiedrībā, autotransportu, vilcienu, kuģiem)?

Eiropas Savienības  (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija) valstīm un Eiropas ekonomiskās zonas  (ES valstis un Islande, Lihtenšteina un Norvēģija ) robežās, kā arī uz Šveici un Apvienoto Karalisti.

Kādas ir prasības ieceļojot Latvijā?

No 15. janvāra, papildu jau spēkā esošajiem drošības pasākumiem, ieceļotājiem būs jāuzrāda apliecinājums par negatīvu Covid-19 testu, vienlaikus atzīmei par testa rezultātu ir jābūt aizpildītajā Covidpass.lv anketā. Testam ir jābūt atzītam valstī, no kuras persona izceļo. Covid-19 tests ir jāveic ne agrāk kā 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī, piemēram, lidmašīnā vai, ja brauc ar autotransportu, šķērsojot Latvijas robežu.

Vai ir izmaiņas attiecībā uz pašizolāciju?

Nemainīgs paliek nosacījums, ka pēc ieceļošanas no augsta saslimstības riska valstīm ir noteikta obligāta 10 dienu pašizolācija.

Ja cilvēkam ir pozitīvs Covid-19 tests, vai viņš tiks ielaists Latvijā, lai dotos uz mājām?

Latvijā ar privāto autotransportu varēs atgriezties Latvijas valstspiederīgie un ES pastāvīgie iedzīvotāji ar uzturēšanās atļaujām, kam Covid-19 tests ir pozitīvs. Šīm personām obligāti jāievēro valstī noteiktie drošības pasākumi.

Ko darīt tām personām, kas no izbrauc no Latvijas un atgriežas atpakaļ 72 stundu laikā?

Tests nedrīkst būt vecāks par 72 stundām. Šajā gadījumā, atgriežoties Latvijā, varat izmantot testu, ko esat veicis, piemēram, Latvijā, pirms izbraukšanas, bet ne agrāk kā 72 stundas pirms atgriešanās. Jāuzsver, ka arī šādā gadījumā, ja persona iebrauc no valsts ar augstu saslimstības risku, jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Ja lido ar lidmašīnu un ar pārsēšanos, kad jāuzrāda apliecinājums par negatīvu Covid-19 testu?

Apliecinājums par negatīvu Covid-19 testu ir jāuzrāda reisā, kas lido uz Latviju. Jāatceras, ka, lai ieceļotu Latvijā tests nevar būt vecāks par 72 stundām. Vienlaikus aicinām iepazīties ar tās valsts prasībām attiecībā uz testa nepieciešamību tranzīta pasažieriem, kurā tiks veikta pārsēšanās lidojumam uz Latviju.

Jautājumi par apliecinājumu negatīvam Covid-19 testam

Kas ir negatīvs Covid-19 tests? Kam tas ir jāuzrāda?

Apliecinājums par negatīvu testu ir Covid-19 testa rezultāts,  ārsta izziņa, ārsta izziņa par antivielu esamību vai cits medicīnisks dokuments, kas apliecina, ka persona nav infekcioza. Apliecinājums par negatīvu testu  ir jāuzrāda pārvadātājam, piemēram, lidsabiedrībai, pretējā gadījumā personai tiks atteikta iekāpšana. Pārvadātājam apliecinājumu jāuzrāda primāri drukātā veidā, ja tas nav iespējams, tad elektroniskā formā.

Ja persona ieceļo ar autotransportu, bet neveic komercpārvadājumu, atzīmei par testa rezultātu ir jābūt aizpildītajā Covidpass.lv anketā. Negatīva testa esamību pārbaudīs Valsts robežsardze vai Valsts policija.

Kādu testu ir jāveic? Vai der eksprestests?

Testam jābūt atzītam valstī, no kuras persona izceļo. Covid-19 tests ir jāveic ne agrāk kā 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī. Ja valstī, no kuras persona izceļo, atzīst eksprestestus, tad negatīvs eksprestesta rezultāts arī ir derīgs.

Drošības labad iesakām sazināties ar pārvadātāju, kuram arī ir vairāk informācijas, kādi testi ir pieejami attiecīgajā valstī un kādā formā tiek izsniegti rezultāti.

Kādā valodā jābūt testa apliecinājumam?

Testa apliecinājumam ir jābūt  angļu, franču, vācu, krievu valodā vai pārvadātāja pakalpojumu izmantošanas gadījumā arī tās valsts valodā, no kuras persona ceļo uz Latviju. Ja testa rezultātus uzrāda Valsts robežsardzei vai Valsts policijai, iebraucot Latvijā no Igaunijas un Lietuvas, testa rezultātus var uzrādīt arī lietuviešu vai igauņu valodā.

Vai varu uzrādīt apliecinājumu, kas atnācis īsziņas formātā?

Testa rezultātu jāuzrāda primāri drukātā veidā, ja tas nav iespējams, tad elektroniski, piemēram, fails personas viedierīcē vai īsziņa.

Ja nav apliecinājuma par negatīvu Covid-19 testu vai tas ir vecāks par 72 stundām, vai var tikt atteikta iekāpšana pārvadātāja transportlīdzeklī, piemēram, lidmašīnā vai autobusā?

Covid-19 tests ir jāveic ne agrāk kā 72 stundas pirms iekāpšanas. Apliecinājums par negatīvu testu  ir testa rezultāts, ārsta izziņa vai ārsta izziņa par antivielu esamību, kas ir jāuzrāda pārvadātājam, piemēram, lidsabiedrībai, pretējā gadījumā personai tiks atteikta iekāpšana.

Ja personai šāda apliecinājuma nav, tad iekāpšana pārvadātāja transportlīdzeklī tiks atteikta.

Kāds sods tiks piemērots, ja šķērsojot Latvijas robežu autotransportā, Covid-19 tests būs veikts vairāk nekā pirms 72 stundām?

Atbildība ir saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, kas noteikti Ārkārtējās situācijas laikā par noteikumu pārkāpšanu. Katrs gadījums tiek vērtēts individuāli, bet par ārkārtējās situācijas ierobežojumu pārkāpumiem var piemērot sodu līdz 2000 eiro.

Jautājumi par izņēmuma gadījumiem

Vai ir izņēmumi attiecībā uz Covid-19 testa veikšanu, lai ar pasažieru pārvadātāju, piemēram, lidmašīnu ieceļotu Latvijā?

Izņēmumu grupas:

  • Bērni līdz 11 gadu vecumam;
  • personas, kas saņēmušas nepieciešamās Covid-19 vakcīnas devas;
  • Delegācijas, diplomāti un viņu ģimenes locekļi, diplomātiskie kurjeri;
  • Gaisa kuģu pasažieri, kuri Latvijā atrodas tranzītā un nepamet lidlauka kontrolējamo zonu (lidostas termināla “sterilo zonu”);
  • pierobežas iedzīvotāji, kuriem ikdienā nepieciešams šķērsot robežu darba, izglītības u.c. vajadzību dēļ un kuri var uzrādīt apliecinājumu par nodarbinātību vai izglītību. Tas, piemēram, tieši attiektos uz Valkas un Valgas iedzīvotājiem, kuri ikdienas vajadzību dēļ regulāri šķērso Latvijas-Igaunijas robežu.
  • Citas personu grupas, kas uzskaitītas MK noteikumos nr. 360.

Personai, uz kuru attiecas kāds no izņēmumiem, jābūt dokumentam, kas to apliecina. Iesakām iepriekš sazināties ar pārvadātāju un šo situāciju izrunāt.

Vai uzņēmuma darbiniekiem, kuri ikdienā darba pienākumu veikšanai šķērso Latvijas robežu un var to dokumentāli pierādīt, Covid-19 tests ir jāveic?

Uzņēmuma darbinieki, kuri ikdienā šķērso Latvijas robežu darba vai dienesta pamatpienākumu veikšanai, arī turpmāk var šķērsot robežu, neveicot Covid-19 testu (saskaņā ar 58.1 un 58.5 punktu MK noteikumi Nr. 360). Personām, pēc Valsts robežsardzes vai Valsts policijas pieprasījuma, būs jāuzrāda Covidpass.lv, kas ir aizpildīts reizi 30 dienās un personas nodarbinātības faktu apliecinošs dokuments.

Komerpārvadātājiem regulējums netiek mainīts

Vai no 15. janvāra ir jānodod Covid-19 tests, iebraucot Latvijā, ja es strādāju ārzemēs par šoferi un man ir darbs ir pēc grafika (divas nedēļas strādāju, pēc tam brīvs). Pēc šīm divām nedēļām es braukšu mājās uz Latviju.

Komercpārvadātājiem tiek nodrošināta iespēja turpināt uzņēmējdarbību jau spēkā esošā regulējuma ietvaros un komercpārvadātāju darbiniekiem, ieceļojot Latvijā, negatīvs Covid-19 tests  nav jāuzrāda. Tas attiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja, tai skaitā kurjerpasta darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekļiem, kuri Latvijas robežu šķērsos, pildot darba pienākumus, tranzītā uz citu valsti vai, lai nokļūtu savā darbavietā vai atgrieztos no tās. Minētajiem darbiniekiem, šķērsojot Latvijas robežu vai pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī, piemēram, lidmašīnā, būs jāuzrāda noteiktas formas apliecinājums  - Eiropas Komisijas izstrādātā “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka forma”. Veicot starptautiskus pārvadājumus, transportlīdzekļa autovadītāju vēlams nodrošināt ar Eiropas Komisijas izstrādāto “Starptautisko pārvadājumu nozares darbinieka formu”. Formas pieejamas latviešuangļu un citās valodās.

Pirms ierašanās Latvijā jābūt obligāti aizpildītai anketai covidpass.lv. Prasība par pašizolāciju darba pienākumu veikšanas laikā neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpēm, kas atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Ārpus darba laika minētās personas nodrošina pašizolāciju.

! Visām personām pēc atgriešanās Latvijā no valstīm ar augstu saslimstības rādītāju ir jāievēro 10 dienu pašizolācija.

lidmašīna lido cauri mākoņiem
lidmašīnas salons ar pasažieru sēdvietām