! Visām personām pēc atgriešanās Latvijā no valstīm ar augstu saslimstības rādītāju ir jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Kādos gadījumos atļauts ieceļot Latvijā?

Latvijā drīkst ieceļot tikai neatliekamu un būtisku iemeslu dēļ - darba, mācību, studiju, ģimenes apvienošanas, medicīnas pakalpojumu saņemšanas, tranzīta vai nepilngadīgo pavadīšanas nolūkā, kā arī, lai atgrieztos pastāvīgajā dzīves vietā vai dotos uz bērēm.

Esmu Latvijas pilsonis un šobrīd atrodos Lielbritānijā, bet gribu atgriezties Latvijā. Vai es varēšu atgriezties?

Latvijas valstspiederīgajiem un trešo valstu pilsoņiem ar Latvijas uzturēšanās atļaujām nav liegts atgriezties Latvijā.

Kādas ir prasības ieceļojot Latvijā?

Vietnē Covidpass.lv jāatzīmē, ka ieceļošanas iemesls atbilst izņēmuma gadījumiem (piem., darbs, mācības, tranzīta ceļojums u.c.). Elektroniskajā anketā nav jāpievieno apliecinājuma dokumenti, tomēr tiem jābūt ceļotāja rīcībā un tie ir jāuzrāda pēc Valsts robežsardzes vai Valsts policijas amatpersonu pieprasījuma.

Ieceļotājiem ir jāuzrāda apliecinājums par negatīvu PCR Covid-19 testa rezultātu, vienlaikus atzīmei par testa rezultātu ir jābūt aizpildītajā Covidpass.lv anketā. Covid-19 tests ir jāveic ne agrāk kā 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī, piemēram, lidmašīnā vai, ja brauc ar autotransportu, šķērsojot Latvijas robežu.

Kādi dokumenti ir jāuzrāda, ieceļojot Latvijā?

Vietnē Covidpass.lv jāatzīmē, ka ieceļošanas iemesls atbilst izņēmuma gadījumiem (piem., darbs, mācības, tranzīta ceļojums). Elektroniskajā anketā nav jāpievieno apliecinājuma dokumenti, tomēr tiem jābūt ceļotāja rīcībā un tie ir jāuzrāda pēc Valsts robežsardzes vai Valsts policijas amatpersonu pieprasījuma.

Personai nav jāuzrāda ieceļošanas mērķi apliecinošus dokumentus, ja informācija, kas apliecina kādu no minētajiem ieceļošanas mērķiem, jau ir pieejama valsts informācijas sistēmās, piemēram, informācija par personas dzīvesvietu, civilstāvokli, personu tiešu radniecību ir pieejama Iedzīvotāju reģistrā.

Vai ir izmaiņas attiecībā uz pašizolāciju?

Nemainīgs paliek nosacījums, ka pēc ieceļošanas no augsta saslimstības riska valstīm ir noteikta obligāta 10 dienu pašizolācija.

Izņēmums - ja persona pēdējo trīs mēnešu laikā pārslimojusi Covid-19 un tai ir to apliecinoša ārsta izziņa. Tādā gadījumā ārsts var pieņemt lēmumu, ka personai nav jāievēro pašizolācija.

Jautājumi par Covid-19 testu

Ja cilvēkam ir pozitīvs Covid-19 tests, vai viņš tiks ielaists Latvijā, lai dotos uz mājām?

Latvijā ar privāto autotransportu varēs atgriezties Latvijas valstspiederīgie un ES pastāvīgie iedzīvotāji ar uzturēšanās atļaujām, kam Covid-19 tests ir pozitīvs. Šīm personām obligāti jāievēro valstī noteiktie drošības pasākumi.

Ko darīt tām personām, kas no izbrauc no Latvijas un atgriežas atpakaļ 72 stundu laikā?

Tests nedrīkst būt vecāks par 72 stundām. Šajā gadījumā, atgriežoties Latvijā, varat izmantot testu, ko esat veicis, piemēram, Latvijā, pirms izbraukšanas, bet ne agrāk kā 72 stundas pirms atgriešanās. Jāuzsver, ka arī šādā gadījumā, ja persona iebrauc no valsts ar augstu saslimstības risku, jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Ja lido ar lidmašīnu un ar pārsēšanos, kad jāuzrāda apliecinājums par negatīvu Covid-19 testu?

Apliecinājums par negatīvu Covid-19 testu ir jāuzrāda reisā, kas lido uz Latviju. Jāatceras, ka, lai ieceļotu Latvijā tests nevar būt vecāks par 72 stundām. Vienlaikus aicinām iepazīties ar tās valsts prasībām attiecībā uz testa nepieciešamību tranzīta pasažieriem, kurā tiks veikta pārsēšanās lidojumam uz Latviju.

Kāds Covid-19 tests tiek atzīts Latvijā un ir  jāuzrāda pārvadātājam, iebraucot Latvijā no š.g. 25. janvāra?

No 25. janvāra, iebraucot Latvijā, derīgs būs tikai viena veida tests - polimeriāzes ķēdes reakcijas (PĶR) tests (angļu valodā Polymerase chain reaction (PCR) test). PĶR tests  tiek plaši izmantots visā pasaulē, jo tā ir starptautiski atzīta precīzākā metode, lai noteiktu Covid-19. Tests nosaka konkrētam vīrusam konkrētus gēnus. Cita veida testi Latvijā netiks atzīti!

Kāda izziņa ir vajadzīga, ja persona pārslimojusi Covid-19?

Lai ieceļotu Latvijā, ir vajadzīga ārsta izziņa par to, ka persona ir izslimojusi Covid-19 un nav infekcioza. Saskaņā ar starptautiskiem pētījumiem un rekomendācijām, ko pielieto Eiropas Savienībā, izziņa ir derīga 3 mēnešus pēc pirmās dienas, kad personai parādījās pirmie Covid-19 simptomi.

Vai Covid-19 antivielu testa rezultātu var uzrādīt, lai ieceļotu Latvijā?

Nē, ir nepieciešama, ārsta izziņa par to, ka persona ir izslimojusi Covid-19 un nav infekcioza.

Kādā valodā jābūt testa apliecinājumam?

Testa apliecinājumam ir jābūt  angļu, franču, vācu, krievu valodā vai pārvadātāja pakalpojumu izmantošanas gadījumā arī tās valsts valodā, no kuras persona ceļo uz Latviju. Ja testa rezultātus uzrāda Valsts robežsardzei vai Valsts policijai, iebraucot Latvijā no Igaunijas un Lietuvas, testa rezultātus var uzrādīt arī lietuviešu vai igauņu valodā.

Vai varu uzrādīt apliecinājumu, kas atnācis īsziņas formātā?

Testa rezultātu var uzrādīt papīra formātā vai elektroniski (viedierīcē).

Ja nav apliecinājuma par negatīvu Covid-19 testu vai tas ir vecāks par 72 stundām, vai var tikt atteikta iekāpšana pārvadātāja transportlīdzeklī, piemēram, lidmašīnā vai autobusā?

Covid-19 tests ir jāveic ne agrāk kā 72 stundas pirms iekāpšanas. Apliecinājums par negatīvu testu ir testa rezultāts vai ārsta izziņa, ka persona pēdējo trīs mēnešu laikā ir izslimojusi Covid-19, kas ir jāuzrāda pārvadātājam, piemēram, lidsabiedrībai, pretējā gadījumā personai tiks atteikta iekāpšana.

Ja personai šāda apliecinājuma nav, tad iekāpšana pārvadātāja transportlīdzeklī tiks atteikta.

Kāds sods tiks piemērots, ja šķērsojot Latvijas robežu autotransportā, Covid-19 tests būs veikts vairāk nekā pirms 72 stundām?

Atbildība ir saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, kas noteikti Ārkārtējās situācijas laikā par noteikumu pārkāpšanu. Katrs gadījums tiek vērtēts individuāli, bet par ārkārtējās situācijas ierobežojumu pārkāpumiem var piemērot sodu līdz 2000 eiro.

Esmu tranzīta pasažieris, cik ilgi drīkstu uzturēties Latvijā? Vai ir kādi ierobežojumi un izņēmumi?

No 15. februāra Latvija tranzītā ir jāšķērso 12 stundu laikā pēc covidpass.lv aizpildīšanas.

Noteikti izņēmumi:

  • transporta pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbiniekam, kravas vai tehnisko reisu apkalpes loceklim, Latvija tranzītā jāšķērso 72 stundu laikā;
  • starptautisko pasažieru pārvadājumu pasažierim, Latvija tranzītā jāšķērso 48 stundu laikā;
  • gaisa kuģa pasažierim, kurš šķērso Latviju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 stundām, ja tas var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam;
  • kuģa un gaisa kuģa apkalpes loceklim, kā arī jūrniekam, kuram jānokļūst savā darbavietā uz kuģa, gaisa kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā, nav noteikts stundu limits.

Aizpildot covidpass.lv, persona, kura šķērsos Latviju tranzītā, to darīs, veicot atzīmi apliecinājuma aizpildīšanas sākumā.

Jautājumi par izņēmuma gadījumiem

Vai ir izņēmumi attiecībā uz Covid-19 testa veikšanu, lai ar pasažieru pārvadātāju, piemēram, lidmašīnu ieceļotu Latvijā?

Izņēmumu grupas:

  • Bērni līdz 11 gadu vecumam;
  • Delegācijas, diplomāti un viņu ģimenes locekļi, diplomātiskie kurjeri;
  • pierobežas iedzīvotāji, kuriem ikdienā nepieciešams šķērsot robežu darba, izglītības u.c. vajadzību dēļ un kuri var uzrādīt apliecinājumu par nodarbinātību vai izglītību. Tas, piemēram, tieši attiektos uz Valkas un Valgas iedzīvotājiem, kuri ikdienas vajadzību dēļ regulāri šķērso Latvijas-Igaunijas robežu.
  • Citas personu grupas, kas uzskaitītas MK noteikumos nr. 360.

Personai, uz kuru attiecas kāds no izņēmumiem, jābūt dokumentam, kas to apliecina. Iesakām iepriekš sazināties ar pārvadātāju un šo situāciju izrunāt.

Vai izņēmums attiecas arī uz cilvēkiem, kuri atgriežas no komandējumiem?

Nē, izņēmums neattiecas uz cilvēkiem, kuri atgriežas no komandējuma. Arī šajā gadījumā personai ne agrāk kā 72 stundas pirms iekāpšanas transportlīdzeklī jāveic Covid-19 tests.

Vairāk informācijas: MK noteikumi Nr. 360

! Visām personām pēc atgriešanās Latvijā no valstīm ar augstu saslimstības rādītāju ir jāievēro 10 dienu pašizolācija.

lidmašīna lido cauri mākoņiem
lidmašīnas salons ar pasažieru sēdvietām