Autotransporta direkcijas informatīvais tālrunis: 67280485

Vai kravas un pasažieru transportlīdzekļa vadītājam iebraucot Latvijā ir jāveic Covid-19 tests?

Profesionālajiem kravas transportlīdzekļu vadītājiem, pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekļiem nosacījums par testu veikšanu neattiecas. Šīs prasības neattiecas arī uz Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar citām Eiropas Savienības valstīm saistībā ar nodarbinātību, ja robežšķērsošana nepieciešama darba vai dienesta pamatpienākumu veikšanai un personai ir nodarbinātības faktu apliecinošs dokuments. Piemēram, piena vedējiem, kuri pārvadājumus, šķērsojot Latvijas-Lietuvas robežu, veic katru dienu.

Kādi dokumenti jāuzrāda kravas un pasažieru transportlīdzekļu vadītājiem un pārējiem transporta nozares darbiniekiem?

Transporta nozares darbiniekiem pirms ierašanās Latvijā jābūt obligāti aizpildītai anketai covidpass.lv, bet negatīvs Covid-19 tests nav jāuzrāda.

No 5. februāra, ieceļojot Latvijā, transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekļiem (turpmāk – transporta nozares darbiniekiem), pēc kontrolējošo institūciju amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda profesionālās darbības apliecinošus dokumentus. Iepriekš minētais attiecas uz transporta nozares darbiniekiem, kuri ieceļo Latvijā, pildot savus darba pienākumus, vai dodas uz savu darba vietu vai atgriežas no tās.

Kravas transportlīdzekļu un autobusu vadītājiem pēc Valsts robežsardzes vai Valsts policijas pieprasījuma ir jāuzrāda atbilstošas kategorijas vadītāja apliecība un digitālā tahogrāfa vadītāja karte vai pēdējās darba dienas tahogramma, kā arī Eiropas Komisijas izstrādātajam paraugam atbilstošs darba devēja izsniegts Starptautiskā transporta darbinieka sertifikāts. Pārējiem transporta nozares darbiniekiem ir jāuzrāda Starptautiskā transporta darbinieka sertifikāts.

Sertifikāta formas pieejamas latviešuangļu un citās valodās.

Kādi dokumenti nepieciešami jūrniekiem?

Jūrniekiem, kuri dodas uz savu darbavietu vai atgriežas no tā, ir jāuzrāda jūrnieku indentifikācijas dokuments (jūrnieka grāmatiņa, SID) darba devēja dokuments, kas apliecina nepieciešamību doties uz vai no darbavietas (piemēram, attiecīgs ieraksts jūrnieka grāmatiņas sadaļā “Ziņas par darbu uz kuģiem”), tai skaitā naftas atradnēm jūrā, uz kurām strādā jūrnieki.  

Kādā formātā varu uzrādīt dokumentus?

Dokumentus var uzrādīt papīra formātā vai elektroniski (viedierīcē).

Vai pēc ierašanās Latvijā ir jāievēro 10 pašizolācija?

Prasība par pašizolāciju darba pienākumu veikšanas laikā neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpēm, kas atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Ārpus darba laika minētās personas nodrošina pašizolāciju.

Uzņēmuma darbinieks,  profesionāls kravas transportlīdzekļa vadītājs, Latvijā ir  bijis brīvdienās vai atvaļinājumā ilgāk par 72 stundām. Vai dodoties nākošajā reisā, t.i., izbraucot no Latvijas pēc šīm brīvdienām vai atvaļinājuma, viņam ir nepieciešams veikt Covid-19 testu?

Ja autovadītājs, kurš dzīvo Latvijā, atgriežas no reisa, bet nepilda darba pienākumus, viņam nav obligāta prasība veikt Covid-19 PCR testu. Jāņem vērā, ka paliek spēkā prasība par 10 dienu pašizolācijas ievērošanu.

 

kravas auto un vieglais auto uz šosejas
skats no auto salona uz kravas auto uz ceļa