Investīciju mērķis

Pasākuma īstenošanas rezultātā tiks novērsti infrastruktūras pārrāvumi pilsētās, un radīts alternatīvs maršruts tranzīta un kravas transportam, atdalot no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām.

Indikatīvās atbalstāmās darbības

Jaunu maģistrālo ielu, maršrutu attīstība, kas nodrošina atsevišķu pilsētu daļu efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar TEN-T tīklu (alternatīvu kravas ceļu izbūve, rekonstrukcija vai modernizācija).

Projekta īstenotājs

Satiksmes ministrija, nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības (izņemot Rīgu) atbilstoši sākotnējā novērtējuma rezultātiem.

Sākotnējais novērtējums

Sākotnējais novērtējums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

Uzraudzības komitejas apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

13.06.2016. UK rakstiskā procedūra

Projekta vērtēšanas kritēriji

SAM īstenošanas noteikumi

MK 30.08.2016.

MK noteikumi

Anotācija

Paziņojums medijiem

SAM Rādītāju noteikšanas metodika

Metodika (MS Word)

Veidlapas paraugs (MS Excel)

Precizēta metodika (pēc 08.12.2016. informatīva semināra)

Metodika (MS Word)

Vedlapas paraugs (MS Excel)

Projektu iesniegumu atlase

Projektu iesniegumu atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

Pirmā atlases kārta

Iesniegšanas termiņš: 14.11.2016-29.09.2017.

Vērtēšanas termiņš: trīs mēnešu laikā no katra projekta iesniegšanas brīža.

Atlase noslēgusies: 02.02.2018.

Notiek projektu īstenošana.

Otrā atlases kārta

Iesniegšanas termiņš: 23.08.2021.-22.11.2021.

Vērtēšanas termiņš: 23.11.2021.-22.02.2022.

Atlase noslēgusies 21.03.2022.

Notiek projektu īstenošana.

infografika