Apakšaktivitātes mērķis Uzlabot satiksmes drošību Rīgā, likvidējot "melnos punktus" jeb satiksmes drošībai bīstamās vietas un uzlabojot satiksmes vadības un kontroles sistēmu (luksofori, ceļa zīmes), lai panāktu satiksmes drošības līmeņa uzlabošanos. Piemēram, krustojumu pārbūve un energoefektīva ielu apgaismošana, luksoforu uzstādīšana un to vadības un kontroles sistēmas pilnveidošana, gājēju celiņu un gājēju pāreju ierīkošana.
. Apakšaktivitāti administrē Centrālā finanšu līgumu aģentūra (šeit)
Projektu vērtēšanas kritēriji LVENG (apstiprināti ES fondu uzraudzības komitejas 15.10.2009. sēdē)
MK noteikumi

09.03.2010. MK noteikumi Nr. 240 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.2.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā"" (šeit)

Projektu iesniegumu vērtēšanas metodika

Vērtēšanas un pārbaudes lapas aizpildīšanas metodika darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.3.2.apakšaktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā” projektu iesniegumiem (vērtēšanas metodika (šeit) un pārbaudes lapas aizpildīšanas metodika (šeit)

Sludinājums/uzaicinājums Uzaicinājuma vēstule Rīgas pašvaldībai(šeit)
Apstiprinātie projekti

Apstiprināto projektu saraksts - 1. atlases kārta (šeit)
Apstiprināto projektu saraksts - 2. atlases kārta (šeit)
Apstiprināto projektu saraksts - 3. atlases kārta (šeit)

Kontaktinformācija Investīciju departamenta Investīciju programmu vadības sistēmas nodaļas vadītāja Olga Stoļarova, tālrunis: 67028241, e-pasts: Olga.Stolarova@sam.gov.lv
Projektu iesniegumu vērtēšanas grafiks 2. atklātās projektu iesniegumu atlases vērtēšanas laika grafiks(šeit)
3. ierobežotas projektu iesniegumu atlases vērtēšanas laika grafiks (šeit)