CSDP sēdes darba kārtība:

  1. Informācija par visaptverošu pētījuma par CSNg iemesliem secinājumiem un rīcības virzieniem satiksmes drošības uzlabošanai. (prezentācija)
  2. Ceļu satiksmes drošības statistika par 2018.gada 8 mēnešiem salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. (prezentācija)
  3. Grozījumi Ceļu satiksmes drošības padomes nolikumā – OCTA līdzekļu piešķiršanas kārtība.
  4. Informācija par CAIS (Ceļu satiksmes negadījumu analīzes informācijas sistēma). (prezentācija)
  5. Informācija par CSDP domnīcas darbu.
  6. Informācija par fotoradaru uzstādīšanas gaitu un autoceļu lietošanas kontroles iespējām ar tehniskajiem līdzekļiem. (prezentācija)
  7.  Par ātruma kontroles pilotprojektu ar vidējā ātruma noteikšanas sistēmu. (prezentācija)
  8. Informatīvais ziņojums par MAIS3+(prezentācija)
  9. Citi jautājumi.