Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Regulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un valsti, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Šveices Konfederācija, var veikt tikai ar Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Aviācijas departamenta izsniegtu atļauju.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Ja gaisa pārvadātājs vēlas uzsākt regulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un trešo valsti, tas vismaz 30 dienas pirms plānoto gaisa pārvadājumu uzsākšanas iesniedz Aviācijas departamentā iesniegumu. Iesniegumam pievieno lidojumu sarakstu un dokumentus, kas minēti noteikumos Nr.469, kā arī apstiprinājumu, ka izpildīti Padomes 2022. gada 28. februāra Regulas (ES) 2022/334, ar kuru groza Padomes Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā nosacījumi (turpmāk- Regula Nr.833/2014).

  2. Iesnieguma un dokumentu apstrāde
    Iesniegums tiek reģistrēts un novirzīts Satiksmes ministrijas Aviācijas departamenta atbildīgajam darbiniekam. Atbildīgais darbinieks pārbauda gaisa pārvadātājs atbilstību noteikumu Nr. 469 prasībām, kā arī atbilstību Regulas Nr.833/2014 nosacījumiem. Aviācijas departaments 10 darbadienu laikā no dienas, kad iesniegts iesniegums, pieņem lēmumu par regulāru gaisa pārvadājumu atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju.

  3. Atļaujas izsniegšana
    Iesniedzējam tiek nosūtīta e-pastā lidojuma atļauja parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemt pakalpojumu