Jaunumi EISI/CEF Autoceļi
Tilts pār Salacu

Otrdien, 7. maijā, valdība izskatīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) finansējuma pieejamību projekta “Tilta pār Salacu rekonstrukcija divējāda pielietojuma nodrošināšanai” īstenošanai un valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanu, lai tilta rekonstrukciju varētu uzsākt pēc iespējas ātrāk un pabeigt līdz 2026. gadam.

“Gadiem ilgi dzirdējām atrunas par to, ka pašvaldībai pašai jātiek galā ar tilta pārbūvi. Bet manā ieskatā šis ir valsts līmeņa jautājums, tāpēc mēs tiltu atsavinājām valsts īpašumā un atradām finansējumu tā pārbūvei. Būvdarbi sāksies vasarā un provizoriski noslēgsies 2025. gada beigās,” uzsver satiksmes ministrs Kaspars Briškens.

Tilts pār Salacu atrodas uz valsts galvenā autoceļa A1 Rīga-Igaunijas robeža, kas ietilpst Eiropas transporta pamattīklā un ir Eiropas nozīmes autoceļu E67 maršrutā Via Baltica posmā, kas nodrošina starpvalstu satiksmi, kā arī militāro mobilitāti, tādēļ tilta pārbūvei projekts tika iesniegts Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) izsludinātajā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) Militārās mobilitātes projektu konkursā un saņēma 7,54 miljonu eiro līdzfinansējumu.

Līdztekus tam valdība apstiprināja SM rosināto Limbažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – tilta pār Salacu Salacgrīvā – pārņemšanu valsts īpašumā, lai nodrošinātu būvprojekta “Tilts pār Salacu autoceļa A1 (E67) Rīga-Ainaži 91,10 km” īstenošanu. Īpašuma pārņemšana bija nepieciešama, lai mazinātu administratīvo slogu un lai būvniecība virzītos maksimāli ātri. Pēc Limbažu novada pašvaldības pasūtījuma ir izstrādāts un apstiprināts būvprojekts. Tilta pār Salacu Salacgrīvā īpašuma tiesības valstij tiek nostiprinātas uz laiku, kamēr notiek būvprojekta īstenošana, savukārt pēc būvniecības un garantijas perioda tiltu paredzēts nodot atpakaļ Limbažu novada pašvaldības īpašumā.

Likuma “Par autoceļiem” deleģējums nosaka, ka SM uzdevumā VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un veic ar to saistīto darbu programmu vadību un izpildes kontroli, organizē iepirkumus valsts vajadzībām, veic valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, kā arī pašvaldību autoceļu uzturēšanas pārraudzību. Līdz ar to LVC ir kompetence un uzkrāta pieredze valsts autoceļu būvniecības jomā. Ņemot vērā kompetenci, resursu, tostarp personāla ar specifiskām zināšanām autoceļu būvniecības procesos pieejamību, projekta īstenošana tika uzticēta LVC. Pamatojoties uz SM doto atļauju, LVC sadarbībā ar CINEA ir veikusi projekta pieteikuma izmaiņas, un finansējuma saņēmējs būs LVC.

LVC rīkotajā konkursā par Salacgrīvas tilta pārbūvi tiesības slēgt līgumu ir ieguvusi personu apvienība “NB&Tilts”, kuras piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais un ar zemāko piedāvāto cenu, kas ir 14 971 553 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Līdz ar tilta pār Salacu Salacgrīvā pārņemšanu valsts īpašumā, SM uzņemsies saistības projekta īstenošanai 18 266 747 eiro apmērā. 50% jeb 7 548 243 eiro no projekta izmaksām segs no EISI finansējuma, savukārt otru daļu apmaksās no valsts budžeta finansējuma, kopsummā 10 718 504 eiro, tajā skaitā 3 170 261 eiro ir PVN.

Foto: https://www.limbazunovads.lv/lv

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv