Jaunumi Sakari
jauns vīrietis skatās portatīvā datora ekrānā

Šodien, 19.oktobrī, valdība atbalstīja Elektronisko sakaru likuma projektu  apstiprināšanai Saeimā. Jaunais likums izstrādāts, lai veicinātu drošu, pieejamu un kvalitatīvu elektronisko sakaru nozares attīstību, vienlaikus nodrošinot Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa prasību ieviešanu Latvijā.

Elektronisko sakaru likuma projekts  nodrošina nacionālās likumdošanas atbilstību Kodeksa prasībām. Tā mērķis ir veicināt elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus attīstību, nodrošinot godīgu konkurenci un kvalitatīvus un pieejamus pakalpojumus gala lietotājiem. Likumprojekts aptver dažādas jomas, tostarp tehnoloģiski neitrālu elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sniegšanas regulēšanu, tīklu integritāti un savienojamību, pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, numerācijas, radiofrekvenču spektra  un augstākā domēna “.lv” racionālu un efektīvu izmantošanu. Vienlaikus jaunais normatīvais regulējums nosaka valsts, patērētāju  un elektronisko sakaru komersantu interešu aizsardzību, kā arī datu aizsardzību.

Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa prasību (turpmāk - Kodekss)  nosaka vienotu normatīvo regulējumu elektronisko sakaru nozarei Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp, nosacījumus komersantu darbībai, patērētāju un pakalpojumu sniedzēju savstarpējām attiecībām, universālā pakalpojuma sniegšanai un ierobežoto resursu pārvaldībai. Saskaņā ar Kodeksu, dalībvalstīm  ir jānodrošina kvalitatīvi un publiski pieejami elektroniskie pakalpojumi, ko izmaksu ziņā iedzīvotāji var atļauties. Tāpat Kodekss paredz, ka dalībvalstīm ir jānodrošina elektronisko sakaru pieejamība arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ārkārtas saziņai.

Jaunais Elektronisko sakaru likums stāsies spēkā pēc tam, kad to apstiprinās Saeima.

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv