Jaunumi ES fondi 2021-2027 Autoceļi
Veloceļš

Otrdien, 9. jūlijā, valdība apstiprināja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotos Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) investīciju piešķīrumu mikromobilitātes – gājēju un velosipēdu ceļu – infrastruktūras izveidei gar autoceļiem un pašvaldību teritorijās vismaz 60 km garumā.

“Apstiprinot šos noteikumus ir dota zaļā gaisma, lai iedzīvotājiem, tostarp cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem, visā valsts teritorijā nodrošinātu modernu, pieejamu un drošu infrastruktūru, pārvietojoties ar kājām, skrejriteni, velosipēdu vai ratiņkrēslu. Izveidojot gājēju un velosipēdu ceļus, būtiski uzlabosies savienojamība ar apdzīvotām vietām, paplašināsies multimodālo savienojumu sniegtās iespējas, piekļuve sabiedriskajam transportam un Stacijām 2.0. Sagaidāms, ka infrastruktūra veicinās iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņu, velobraucēju skaita pieaugumu un vienlaicīgi veselīgāku dzīvesveidu, kā arī CO2 emisiju samazinājumu,” uzsver satiksmes ministrs Kaspars Briškens.

Investīcijas paredzētas mikromobilitātes infrastruktūras attīstībai, tostarp nepārtrauktu velosipēdu ceļu un kopīgu gājēju un velosipēdu ceļu izveidei gar autoceļiem un pašvaldību teritorijās. Projekta īstenotājs, saskaņā ar normatīvo regulējumu, ir VAS “Latvijas Valsts ceļi”, kam minētā infrastruktūra jāizveido līdz 2029. gada 31. decembrim.

Līdz šim esošā velosatiksmes infrastruktūra tika attīstīta fragmentāri, ne vienmēr tā bija nodalīta no intensīvas transportlīdzekļu plūsmas, kas nebija droši un nemotivēja pārvietoties ar velosipēdu, regulāri ar velo brauca vien 6,4% iedzīvotāju. Īstenojot mikromobilitātes infrastruktūras attīstības projektu, sagaidāms, ka palielināsies velobraucēju skaits, tādējādi veicinot arī CO2 emisiju samazinājumu. Vienlaikus šī infrastruktūra būs salāgota ar esošo transporta sistēmu, tostarp ar sabiedrisko transportu, kas veicinās iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņu, nomainot privāto automašīnu pret videi draudzīgu un ērtu transportu.

Apstiprinātie noteikumi nosaka, ka veloinfrastruktūras attīstībai kopskaitā paredzēti 26 461 636 eiro, tajā skaitā elastības finansējums 4 173 671 eiro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finanšu līdzekļi 22 492 390 eiro apmērā, no kuriem 3 547 620 eiro ir elastības finansējums, kā arī  nacionālais ieguldījums 3 969 246 eiro apmērā, tajā skaitā  626 051 eiro ir elastības finansējums. Projekta īstenošanai ERAF finansējuma apmērs ir 85 %, savukārt nacionālais līdzfinansējums nav mazāks par 15 % no plānotā kopējā finansējuma.

Finansējums tiek piešķirts saskaņā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam atbalsta mērķi “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” pasākuma “Veloinfrastruktūras attīstība” īstenošanai.

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv