Jaunumi Autoceļi
autoceļš pavasarī
Ilustratīvs attēls.

Ministru kabinets otrdien, 21. martā, atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) priekšlikumus par valsts vietējās nozīmes autoceļu nodošanu Dobeles, Madonas un Ādažu novada pašvaldību īpašumā turpmākai to apsaimniekošanai.

Madonas novada pašvaldības pārziņā nodos vairākus autoceļus. Pašvaldība turpmāk apsaimniekos autoceļu V892 Praulienas pagastā un ceļu V903 Mētrienas pagastā. Tāpat pašvaldība savā īpašumā pārņems autoceļu V850 Liezēres pagastā, V882 Bērzaunes un Aronas pagastā, kā arī vietējās nozīmes ceļu V883 Bērzaunes un Vestienas pagastā. Arī autoceļš V890 Dzelzavas pagastā un ceļš V891 Praulienas pagastā turpmāk būs Madonas novada pārziņā.

Dobeles novada pašvaldība savā īpašumā pārņems vietējās nozīmes autoceļu Bēnes pagastā - V1136 “Pievedceļš Garā kalna karjeram”. Savukārt Ādažu novada pašvaldības rīcībā nonāks valstij piederošais īpašums V48 “Veckūlu iela”.

Autoceļu piederības statusa maiņa notiek, lai veicinātu lietderīgāk un saimnieciskāk risināt transporta infrastruktūras pilnveidošanu un attīstību. Pārņemot vietējās nozīmes autoceļus, pašvaldības var efektīvāk īstenot to autonomās funkcijas, piesaistīt Eiropas savienības finansējumu ceļu uzlabošanai, kā arī radīt darbavietas un veicināt privāto investīciju piesaisti.

Normatīvais regulējums  nosaka, ka pašvaldībām, kas savā īpašumā pārņem valsts vietējo autoceļu vai tā posmu, tiek piešķirta mērķdotācija 1560 eiro apmērā par katru pārņemto kilometru uz termiņu ne ilgāku par pieciem gadiem.

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv