Jaunumi Sakari
ĢD

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Ģirts Dubkēvičs piedalās Eiropas Savienības (ES) Telesakaru ministru neformālajā sanāksmē, kas no 2024. gada 11. līdz 12. aprīlim notiek Louvain-La-Neuve, Beļģijā. Sanāksmes mērķis ir diskutēt par interneta lietotāju atbildību tiešsaistē un Eiropas digitālās infrastruktūras vajadzībām, ņemot vērā Eiropas Komisijas (EK) publicēto t.s. “Balto grāmatu”. Tāpat plānots pārrunāt ekonomiskās drošības nodrošināšanu, izmantojot digitālo un telesakaru stratēģisko autonomiju.

“ES līmenī integrētu risinājumu, tostarp pārvaldības modeļa īstenošanas rezultātā nedrīkst mazināties iedzīvotājiem nodrošināto pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, vienlaikus saglabājot tirgus attīstības iespējas. Latvija aicinās virzīt jautājumus par digitālās nozares ekoloģiskās pēdas datu pieejamības nodrošināšanu, lai strādātu pie risinājumiem infrastruktūras zaļināšanai,” skaidro Ģirts Dubkēvičs.

Dalībniekiem plānota diskusija par pasākumiem, kas būtu veicami, lai nodrošinātu ilgtspējīgas digitālās infrastruktūras izvēršanu, samazinātu digitālās nozares emisijas, sniedzot ieguldījumu Eiropas klimata mērķu sasniegšanā. Latvijas ieskatā ir rūpīgi jāvērtē EK rosinātā telesakaru operatoru uzņēmējdarbības modeļa maiņa, kas vērsta uz sakaru tirgus konsolidāciju ES līmenī. Nepieciešams veikt izvērtējumu par šādas reformas ietekmi uz mērogā mazākiem tirgiem, arī valstīm ar zemu un izkliedētu iedzīvotāju blīvumu.

Latvija atbalsta t.s. “Baltajā grāmatā” piedāvāto scenāriju par pētniecības un inovāciju aktivitāšu virzīšanu ES līmenī jaunu optisko šķiedru tehnoloģiju izstrādei un pielietojumiem augstas drošības sakaru tīkla izveidē gan lokāli dalībvalstīs, gan starpvalstu līmenī. Latvijas ieskatā drošu sakaru tīkla izveide, integrējot 5G/6G sakaru tīklus, izmantojot kvantu atslēgu pārraidi un pēckvantu kriptogrāfijas atbalstu, nodrošinās 5G/6G un jaunāku paaudžu sakaru tīklu ilgtermiņa drošību.

Tāpat Latvija atbalsta EK ieteikumā par drošām un noturīgām zemūdens kabeļu infrastruktūrām  noteiktās darbības, ko dalībvalstis varētu veikt valsts un ES līmenī attiecībā uz drošību, regulāru risku novērtējumu, administratīvā sloga mazināšanas, sadarbības veicināšanas pasākumiem.

Pasākuma ievaros plānots apstiprināt Louvain-La-Neuve deklarāciju par drošākas, atbildīgas un uzticamas tiešsaistes vides veicināšanu. Ar deklarāciju ES dalībvalstis aicinās Komisiju apvienot Digitālo pakalpojumu akta un Eiropas Digitālās identitātes makā pieejamos rīkus, lai nodrošinātu nepieciešamos drošības pasākumus digitālo pakalpojumu lietotājiem, jo īpaši mazaizsargātākajām grupām, nodrošinot drošāku, atbildīgāku un iekļaujošāku digitālo vidi, piemēram, bērniem un jauniešiem.

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv