Sabiedrības līdzdalība Jaunumi
sievietes rokas pie portatīvā datora

Ņemot vērā Eiropas Komisijas “Pamatnostādnēs par valsts atbalstu platjoslas tīkliem” un ar Satiksmes ministrijas 2021. gada 27. decembra rīkojumu Nr. 01-03/244 “Par darba grupas izveidi valsts atbalsta programmu nosacījumu izstrādei, īstenošanai un uzraudzībai elektronisko sakaru tīklu, tostarp “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstībai” izveidotās darba grupas 2022. gada 24. martā sanāksmē lemto, Satiksmes ministrija uzsāk sabiedrisko apspriešanu par valsts atbalsta programmu “Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai”. Satiksmes ministrija lūdz līdz 2022. gada 25. aprīlim:

  1. izteikt komentārus par valsts atbalsta programmas pasākumu,
  2. iesniegt pamatotu informāciju par to tīkliem, kuri atrodas vai kurus ticami plānots ierīkot mērķa teritorijā līdz 2025. gada 31. decembrim,
  3. kā arī izteikt viedokli, kādus vairumtirdzniecības līmeņa piekļuves produktus Jūs vēlētos redzēt jaunizveidotajā valsts finansētajā tīklā?

Lūgums sūtīt informāciju uz e-pastu sakari@sam.gov.lv.

Precizētā valsts atbalsta programma