Jaunumi Sabiedrības līdzdalība
skats uz rokām pie datorgalda

Ņemot vērā Eiropas Komisijas 31.janvāra 2023.gada paziņojuma “Pamatnostādnes par valsts atbalstu platjoslas tīkliem” (2023/C 36/01) (turpmāk – ES pamatnostādnes) 78.punktu, Satiksmes ministrija uzsāk sabiedrisko apspriešanu par grozījumiem valsts atbalsta programmā Nr.SA.33324 “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās”, kas paredz valsts atbalstu attiecināt uz minētās valsts atbalsta programmas ietvaros izbūvētās infrastruktūras uzturēšanu.

Satiksmes ministrija lūdz līdz 2023. gada 26.jūnijam atbilstoši ES pamatnostādņu 79.punktam izteikt piezīmes par plānoto valsts intervenci, tās struktūru un galvenajām iezīmēm.

Lūgums sūtīt informāciju uz e-pastu sakari@sam.gov.lv.