velosipēds

Līdz 22. jūnijam ir iespēja piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par Rīgas un Pierīgas veloinfrastruktūras attīstību, ko īstenos Atveseļošanas fonda (AF) ietvaros. Plānots, ka līdz 2026. gada 31. maijam Rīgā un Pierīgā būs izbūvēta vai atjaunota veloinfrastruktūra vismaz 60 kilometru garumā.

Lai samazinātu transporta radīto SEG emisiju daudzumu Rīgā, nepieciešams radīt priekšnosacījumus transporta plūsmu pārstrukturēšanai Rīgas metropoles areālā, tajā skaitā Rīgā un Pierīgā, tādējādi mainot satiksmes dalībnieku paradumus. Proti, nepieciešams veicināt velotransportu, attīstot maģistrālo veloceļu infrastruktūru.

Veloceļu infrastruktūras attīstība Rīgā un Pierīgā ir nozīmīgs instruments motorizētās mobilitātes īpatsvara kopējā  mobilitātē samazināšanā un mikromobilitātes attīstībā.

Velotransporta satiksme ir viena no visstraujāk augošajām motorizēto transportlīdzekļu alternatīvām galvaspilsētā. Tomēr esošajā situācijā trūkst vienota velotransporta satiksmes tīkla, jo Rīgas metropoles areālā veloceļu infrastruktūra ir attīstīta fragmentāri. Līdz ar to ir augsta nepieciešamība pēc vienotas, nepārtrauktas maģistrālās veloceļu infrastruktūras, lai nodrošinātu “zaļās” mobilitātes pieejamību starp apdzīvotām vietām un radītu priekšnosacījumus arī vietēja līmeņa un apkaimju savienojumu attīstībai.

Integrējot veloceļu infrastruktūru vienotā satiksmes sistēmā, iespējams ievērojami paaugstināt iedzīvotāju mobilitātes iespējas un dot pienesumu vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā reģiona iedzīvotājiem.

Pašlaik saistībā ar AF ietvaros īstenojamo Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšanu plānots attīstīt piecus maģistrālos veloceļu koridorus – Rīga-Babīte-Piņķi, Rīga-Carnikava, Rīga-Ulbroka, Rīga-Ķekava, Rīga-Mārupe.

Sabiedrības līdzdalība norit Tiesību aktu portālā: https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/14a0cd95-339d-452c-8b3c-8243d2362c4b

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv