Jaunumi Sakari
5G

Otrdien, 4. jūnijā, Ministru kabinetā izskatīja un atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos administratīvā sloga samazināšanai elektronisko sakaru tīkla attīstībai, lai pēc iespējas efektīvāk un ātrāk nodrošinātu interneta piekļuvi ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s visā valsts teritorijā.

“Pēc ilgas vilcināšanās pēdējos gados beidzot esam panākuši valdības lēmumu, lai samazinātu birokrātiju elektronisko sakaru attīstībai. 5G iespējo ne tikai ātrāku mobilo internetu, bet arī inovācijas – to izmantos sensori, droni, pašbraucošie auto un daudz kas cits. Latvijai šajā jomā ir jābūt starp līderiem,” uzsver satiksmes ministrs Kaspars Briškens.

Informatīvais ziņojums paredz vairākus darbību virzienus ļoti augstas veiktspējas tīklu, kas var nodrošināt interneta piekļuves pakalpojumus, tostarp 5G attīstības atbalstam un efektīvākai ieviešanai.

Viens no galvenajiem iecerētajiem pasākumiem paredz izmaiņas līdzšinējā regulējumā, proti, atteikties no nomas tiesību piemērošanas  attiecībā uz bezvadu elektronisko sakaru infrastruktūras izvietošanu publiskajām personām piederošos īpašumos. Turpmāk plānots noteikt samērīgu un vienreizēju atlīdzību par nekustamā īpašuma lietošanu.

Tiek paredzēti arī atvieglojumi būvniecības jomā elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras izbūvei, tostarp 5G tīkla paplašināšanai. Kā piemēru var minēt gadījumus, kad projekta saskaņošanas procedūra aizstājama ar nekustamā īpašuma īpašnieka informēšanu, izbūvējot vai ierīkojot platjoslas elektronisko sakaru infrastruktūru publiskas personas īpašumā.

Iecerēts normatīvajā regulējumā ieviest prasības, lai jaunbūvējamās, pārbūvējamās un atjaunojamās ēkās tiktu nodrošināts galalietotāju vajadzībām atbilstošs fiksēto un mobilo platjoslas elektronisko sakaru pārklājums Tāpat ir paredzēti atvieglojumi elektronisko sakaru ieviesējiem – komersantu piekļuvei publiskajam un privātajam nekustamajam īpašumam elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai.

Informatīvais ziņojums ietver vienotas un koordinētas politikas realizēšanu valsts un pašvaldību līmenī attiecībā uz platjoslas infrastruktūras, tostarp 5G tīkla izvēršanu, iekļaujot atbilstošas prasības teritoriju plānošanai.

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv