Nozares ziņas EISI/CEF Autoceļi
Tilts pār Salacu

Noslēgts un stājies spēkā līgums ar pilnsabiedrību (PS) NB&Tilts par jauna tilta pār Salacu izbūvi Salacgrīvā, uz Tallinas šosejas (A1) (91,10. km). PS NB&Tilts piedāvājums bija ar zemāko cenu 14 971 552,94 eiro (bez PVN), PS  veido uzņēmumi SIA Nordes būve un SIA TILTS.

Esošo tiltu pilnībā nojauks un tā vietā uzbūvēs jaunu četru laidumu tēraudbetona siju tiltu ar jauniem balstiem un tērauda sijām. Būvniekam darbus ir jāuzsāk līdz 10. jūnijam, bet jāpabeidz 2025. gada rudenī. Lai būvdarbu laikā nodrošinātu satiksmi pār Salacu, tiks izbūvēts pagaidu tilts.

Abās tilta pusēs zemtilta daļā paredzēts izveidot gājēju ietvi. Ainažu pusē zemtilta ietve tiks savienota ar esošo ietves konstrukciju, kura izbūvēta gar Salacas upi, Rīgas pusē  ietve būs  izveidota lokāli, tās galā izbūvēs jaunas kāpnes. Gājēju infrastruktūru izbūvēs arī uz tilta.

Tilta projekta izstrādi pasūtīja Salacgrīvas pašvaldība, projekta autors – SIA Projekts 3, būvuzraudzību nodrošinās AS Ceļuprojekts.

Tilts pār Salacu uz valsts galvenā autoceļa Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) (A1) ietilpst Eiropas transporta tīklā (TEN-T), kā arī ir Eiropas nozīmes autoceļu maršruta E67 jeb Via Baltica posms, kas nodrošina vietējo un starpvalstu satiksmi, kā arī militāro mobilitāti. 

Jauna tilta būvniecību trešā militārās mobilitātes projektu uzsaukuma ietvaros līdzfinansē Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI).

Lēmums par tilta būvdarbu iepirkuma rezultātiem tika pieņemts marta beigās, bet pirms līguma slēgšanas Ministru kabinetam (MK) bija jāpieņem divi lēmumi:

  • MK rīkojums “Par Limbažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Tilts pār Salacu Salacgrīvā” Salacgrīvā, Limbažu novadā pārņemšanu valsts īpašumā”, kas tika izdots šī gada 9. aprīlī;
  • Satiksmes ministrijas informatīvais ziņojums “Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 2023. gada projektu uzsaukuma finansējumu projekta “Tilta pār Salacu rekonstrukcija divējāda pielietojuma nodrošināšanai” ieviešanai un valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanu”, ko MK izskatīja 7. maijā.

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa