Jaunumi ES fondi Sakari
Platjoslas

Šodien, 21. maijā, valdība apstiprināja Satiksmes ministrijas (SM) izstrādātos "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot digitālo savienojamību" 1.4.1.4. pasākuma "Vienotā kiberdrošības infrastruktūra" īstenošanas noteikumus". Noteikumu mērķis ir finansējuma piešķiršanas kārtība kiberdrošības infrastruktūras izveidei, ko īstenos VAS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC), nodrošinot paaugstinātas drošības pakalpojumus Valsts elektronisko sakaru pakalpojuma centra (VESPC) lietotājiem – valsts un pašvaldības institūcijām.

Plānots, ka kiberdrošības risinājums VESPC ietvaros tiks ieviests līdz 2029. gada 31. decembrim Kopējais attiecināmais finansējums ir vismaz 4 350 000 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 3 697 500 eiro un privātais līdzfinansējums – ne mazāk kā 652 500 eiro, kur privātais finansējums ir projekta īstenotāja LVRTC ieņēmumi no pakalpojumiem, ko tas sniedz saviem klientiem. Maksimālais attiecināmais ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

Latvijas kiberdrošības situācijas analīze liecina par strauju kiberincidentu pieaugumu valsts kopējā kiberdrošības segmentā. Pēc strauja kiberincidentu kāpuma 2022. gadā, kad valsts pārvaldes sektorā IKT sistēmu ievainojamību meklēšana augusi 7 reizes, bet kopējais uzbrukumu apjoms ir četrkāršojies, kiberapdraudējuma līmenis 2023. gadā palika nemainīgi augsts. Arī LVRTC pārskati liecina par to, ka ir audzis kiberincidentu skaits, kas ir vērsts uz LVRTC pārraudzībā esošajām sistēmām, kā arī vairākkārt audzis izkliedēto pakalpojumatteices uzbrukumu skaits.

Ieviešot attiecīgu tehnisko un programmatūras risinājumu, tiks būtiski pilnveidots kiberdrošības līmenis VESPC lietotājiem, nodrošinot ne tikai kiberdrošības incidentu operatīvu identificēšanu un novēršanu, bet arī VESPC lietotāju IKT sistēmu politiku testēšanu pret uzbrukuma riskiem, ievainojamības identificēšanai un savlaicīgai izlabošanai.

LVRTC kopš 2018. gada piedāvā VESPC pakalpojumus. To klāstā ietilpst datu centru, kiberdrošības, konteinerizācijas, mākoņdatošanas u.c. pakalpojumi, tos var saņemt publiskas personas, publiskas personas kapitālsabiedrības un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības.

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv