Nozares ziņas Autoceļi
LVC seminārs

Otrdien, 26. martā, VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) rīko kompetences paaugstināšanas semināru pašvaldību speciālistiem.  

Seminārā LVC eksperti skaidros pašvaldību ceļu identifikatoru veidošanas principu, kas ir iekļauti Ministru kabineta noteikumos Nr. 361 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”. Tāpat tiks sniegti skaidrojumi par pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojumu, tai skaitā pārkāpumu piemēri. Seminārā arī runās par autoceļu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāla un darbu nodošanas un pieņemšanas žurnāla aizpildīšanas kārtību.  

LVC ik gadu organizē pasākumus nozares speciālistiem pašvaldībās un privātajā sektorā, skaidrojot ar būvniecības procesu un ceļu pārvaldīšanu saistītos aktuālos jautājumus. Informējot par sezonas aktualitātēm, tiek rīkoti semināri arī būvuzraugiem un būvdarbu speciālistiem.

Šogad aprīlī ir plānota ikgadējā ceļu nozares konference.  

VSIA Latvijas Valsts ceļi pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē tam piešķirto finansējumu, plāno autoceļu attīstību, organizē iepirkumus valsts pasūtījumiem valsts autoceļu tīklā veicamajiem darbiem, administrē valsts autoceļu projektēšanas un būvdarbu procesu, nodrošina ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību valsts autoceļu un pašvaldību ceļu tīklā, veic valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas prasību izpildes pārbaudi un darbu uzraudzību, kā arī uzrauga pašvaldību autoceļu uzturēšanas atbilstību normatīvo dokumentu prasībām. 

Informāciju sagatavoja: VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa