Jaunumi Sabiedrības līdzdalība
sieviete transportā

Ar mērķi uzlabot sieviešu iespējas izvērst profesionālo darbību transporta nozarē, ņemot vērā ekonomiskās situācijas izmaiņas, straujo tehnoloģisko attīstību nozarē un mobilitātes pakalpojuma pieprasījumu Satiksmes ministrijas Lielajā zālē Gogoļa ielā 3, Rīgā, ceturtdien, 15. septembrī, no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00 notiks forums “Sievietes karjeras iespējas pasažieru pārvadājumos: no darbinieces līdz vadītājai”.

Foruma misija ir aicināt pārskatīt izveidojušos priekštatus un stereotipus par transporta nozares (ne)piemērotību sieviešu karjeras izvēlē.

Pasākumā atklāšanas uzrunu dalībniekiem teiks Satiksmes ministrijas valsts sekretāre Ilonda Stepanova. “Mūsdienās sievietes pasažieru pārvadājumos darbojas ne tikai administratīvā un vadības līmenī, bet arī kā transportlīdzekļu vadītājas un transporta inženieres, dalījums sieviešu un vīriešu darbības jomās vairs nepastāv. Kā jebkurā jomā arī transporta nozarē galvenais ir konkrētā cilvēka kompetences, kā arī vēlme mācīties un pilnveidot savas prasmes. Par izaicinājumiem un iespējām transporta un pasažieru pārvadājumu jomā, tostarp arī no cilvēkresursu aspekta, ir jādiskutē, lai veicinātu izpratni un rastu efektīvākos izaicinājumus,” uzsver Ilonda Stepanova.

Forumā uzstāsies transporta nozares profesionāles un profesionāļi, daloties pieredzē par sieviešu nodarbinātības jautājumiem, pārstāvot savas nozares uzņēmumus, valsts pārvaldes institūcijas, augstāko izglītību un pētniecību. Foruma referenti iepazīstinās ar jaunākajiem pētījumiem, kas atklāj transporta nozares šī brīža aktuālākos jautājumus par autobusu vadītāju trūkumu un dzimumu pārstāvniecību nozarē; par apmācību un kursu iespējām visos izglītības līmeņos transporta un loģistikas jomā un personīgās izaugsmes un koučinga izmantošanas iespējām, mainot profesiju.

Pasākuma dalībnieki/-ces no: Biedrība “Sievietes transportā”, AS “Rīgas starptautiskā autoosta”, SIA “Latvijas Sabiedriskais autobuss”, AS “Pasažieru vilciens”, RPSIA “Rīgas satiksme”, PSIA “Ventspils Reiss”, Rīgas Tehniskā universitāte, Biznesa vadības koledža, personīgās un profesionālās izaugsmes treneri.

Foruma diskusiju daļā transporta nozares profesionāļi un iesaistīto pušu pārstāvji diskutēs par

Eiropas Savienības Direktīvu par autovadītāja apliecībām, tajā skaitā obligātā priekšnoteikuma prasības iegūt C kategoriju, atcelšanu Latvijā un profesionālu autovadītāju minimālā vecuma samazināšanu; profesijas piemērotību sieviešu nodarbinātībai, arī Ukrainas bēgļu nodarbinātībai transporta nozarē; profesijas popularitātes veicināšanu un jauniešu piesaisti profesijai.

Diskusijas dalībnieki no VSIA “Autotransporta direkcija”, VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Latvijas Pasažieru Pārvadātāju Asociācija, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS, u.c.

Plašāka informācija par Forumu publicēta:
www.sievietestransporta.lv
https://www.facebook.com/sievietestransporta.lv

 

Par Biedrību “Sievietes transportā”:

Biedrība ir dibināta 2020.gada 18. augustā un tā apvieno sievietes - transporta nozares profesionāles savas nozares uzņēmumos, valsts pārvaldē, augstākajā izglītībā un pētniecībā.

Pašlaik pārstāvētie darbības virzieni – pasažieru pārvadājumi ar autobusiem un dzelzceļu, kravu pārvadājumi, aviācija, jūras transports, augstākā izglītība un pētniecība transporta nozarē.

Biedrības mērķi: veicināt sieviešu karjeras izvēli transporta nozarē un palielināt sieviešu īpatsvaru ekonomikā; uzlabot sieviešu pārstāvniecību transporta uzņēmumos; lauzt stereotipus par transporta nozari kā maskulīnu, veicināt izmaiņas izglītības sistēmā un paaugstināt sieviešu konkurētspēju darba tirgū; sekmēt privātās un darba dzīves līdzsvaru, profesionālo un vadības prasmju un zināšanu pilnveidošanu, pieredzes pārnesi; piedalīties nozares politiku veidošanā, veicināt sieviešu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas procesos starptautiskā, nacionālajā un vietējā līmenī.

 

Par Satiksmes ministriju:

Satiksmes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta un sakaru nozarē. Tās misija ir veidot un īstenot konkurētspējīgu transporta un sakaru politiku, kas rada priekšnoteikumus drošai, videi draudzīgai un ērtai transporta un sakaru infrastruktūras un pakalpojumu lietošanai, sekmīgai nozaru attīstībai un valsts iedzīvotāju labklājībai.

 

Papildu informācija: 
Laima Matuzāle
info@sievietestransporta.lv
t. 26309389

Komunikācijas nodaļa

komunikacijas [at] sam.gov.lv