Jaunumi Sabiedrības līdzdalība
portatīvā datora klaviatūra tuvplānā

Ņemot vērā Eiropas Komisijas 31. janvāra 2023. gada paziņojumu “Pamatnostādnēs par valsts atbalstu platjoslas tīkliem” (2023/C 36/01) 82.punktu, Satiksmes ministrija uzsāk atkārtotu sabiedrisko apspriešanu par valsts atbalsta programmu “Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai”. Satiksmes ministrija lūdz līdz 2023. gada 31. maijam:

  1. izteikt piezīmes par plānoto valsts intervenci, tās struktūru un galvenajām iezīmēm;
  2. iesniegt pamatotu informāciju par to tīkliem, kuri atrodas vai kurus ticami plānots ierīkot mērķa teritorijā līdz 2025. gada 31. decembrim (gadījumā, ja informācija jau iesniegta Satiksmes ministrija 2023. gada aprīlī, atkārtoti to nav nepieciešams iesniegt).

Lūgums sūtīt informāciju uz e-pastu sakari@sam.gov.lv.